Schriftelijke vragen over rol notarissen bij grondhandel

D66 en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën, voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rol van notarissen bij grondhandel. Aanleiding is een bericht in het FD waarin particuliere beleggers beweren dat notarissen hun belangen onvoldoende beschermen.

Jessica van Eijs, Joost Sneller en Rutger Schonis (allen D66) willen van de ministers weten (pdf) of zij de beweringen in het artikel herkennen: notarissen beschermen particulieren onvoldoende tegen de risico’s die vanwege hun informatieachterstand kunnen optreden bij grondinvesteringen. Ook vragen de democraten de ministers of zij de signalen van de KNB herkennen: de onafhankelijkheid van notarissen komt in het geding als zij teveel leunen op opdrachten van één en dezelfde verkoophandelaar.

Toezicht
Henk Nijboer (PvdA) vraagt (pdf) of de rol van notarissen bij het wijzen op risico’s bij grondtransacties moet worden verbeterd. Daarnaast vraagt hij zich af hoe het kan dat een deel van de grondhandelaren zonder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan opereren.

Verder in het nieuws

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Wopke Hoekstra...

Kamervragen over de staat van het notariaat

Is de controle op het notariaat wel voldoende en wat zijn de gevolgen van de marktwerking op het notariaat? Deze en andere vragen over het notariaat wil Michiel van Nispen (SP) graag beantwoord zien d...