Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 meer lenen voor een woning

Tweeverdieners kunnen vanaf 1 januari 2021 meer lenen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Het laagste inkomen gaat voor een groter deel meewegen voor het vaststellen van de maximale hoogte van een hypothecair krediet. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

In lijn met het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) telt straks 90 procent van het lagere toetsinkomen mee voor het financieringslastpercentage. Dit was 80 procent. Dat betekent in de praktijk een verruiming van de financieringsruimte voor tweeverdieners. Daardoor kunnen zij straks meer lenen voor de aanschaf van een woning of extra leenruimte krijgen voor verduurzaming van hun woning.

Studieleningen
Bij het vaststellen van de financieringslast moeten hypotheekaanbieders rekening houden met andere financiële verplichtingen van de consument. Daar vallen ook studieleningen onder. Op advies van het Nibud is een nieuwe rekentabel opgesteld om de impact van studieleningen op de financieringslast te kunnen berekenen. De studieschuld weegt daardoor minder zwaar mee. Ook zijn de tabellen met bijbehorende financieringslastpercentages op advies van het Nibud aangepast. Daardoor ontstaat een lichte stijging in de financieringsruimte bij toetsinkomens tot 30.000 euro.

Energiebesparende voorzieningen
Verder wordt ook de definitie van energiebesparende voorzieningen aangepast. Als die niet binnen 30 jaar kunnen worden terugverdiend, tellen deze niet meer mee voor het vaststellen van de extra leenruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zonneboiler.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...