Vastgoed zorgt voor veel drukte in het notariaat

Afgelopen maand passeerden notarissen weer meer akten, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Vooral het oversluiten van een hypotheek en de overdracht van een woning bezorgen notarissen veel werk.

In totaal passeerden zij in de maand september gezamenlijk bijna 155.000 akten, waarvan bijna de helft in de vastgoedpraktijk. Het aantal akten in september ligt daarmee ruim 15 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en bijna 14 procent hoger dan in augustus.

Bv’s en samenlevingscontracten
Uit de kwartaaloverzichten komen vooral opvallende cijfers naar voren over de oprichting van een besloten vennootschap (bv), het levenstestament en het samenlevingscontract. Zo steeg het aantal nieuw opgerichte bv’s dit kwartaal met bijna 14 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2019. Vergeleken met het vorige kwartaal nam dat aantal af met bijna 9 procent. Vorig jaar bedroeg die afname in diezelfde periode echter bijna 23 procent. Het aantal samenlevingscontracten steeg in het afgelopen kwartaal zelfs bijna 17 procent in vergelijking met het derde kwartaal 2019 en ruim 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2020.

Daling levenstestamenten
Het aantal levenstestamenten laat opnieuw een lichte daling (1,3 procent) zien ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. In het tweede kwartaal was die daling 3 procent vergeleken met 2019. Dat is opvallend, omdat het levenstestament al jaren een stijgende lijn laat zien. Zo nam het aantal levenstestamenten in het eerste kwartaal 2020 nog toe met meer dan 16 procent in vergelijking met het eerste kwartaal het jaar ervoor. Sinds het begin van de coronacrisis is die groei stilgevallen.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...