Vertrouwen staat centraal op stakeholdersdiner

Voor het eerst in lange tijd ontving de KNB op 19 juni weer de belangrijkste relaties en ketenpartners bij het stakeholdersdiner in Amsterdam. Zowel de gastheer, fotograaf Jimmy Nelson, als KNB-voorzitter Annerie Ploumen benadrukten hier het belang van vertrouwen als basis voor verbinding. 

Toekomstig KNB-voorzitter Barbara van Kampen kondigt bij de afsluiting van het stakeholdersdiner meteen aan dat de KNB deze goede traditie graag verder voortzet. Behalve als inspirerende avond, is dit diner natuurlijk ook daarvoor bedoeld: voor de gaande voorzitter om relaties te bedanken voor de samenwerking en voor de komende voorzitter om, vooruitlopend op haar aantreden per 1 oktober, nieuwe relaties aan te knopen.

Iedereen
Bij het stakeholdersdiner gaat het echter niet zozeer om de KNB zelf, als wel om bestaande relaties en ketenpartners. En iedereen is er: vertegenwoordigers van de NOvA, het Kadaster, de gerechtsdeurwaarders, belastingadviseurs en accountants. De Hoge Raad zit aan tafel, afgevaardigden van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), net als de Raad voor de rechtspraak en Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook het buitenland is vertegenwoordigd. Robin Frissyn, van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, noemt de bijeenkomst ‘fantastisch’. “Wij doen het ook. Elk jaar organiseren we een ‘partneravond’, met alle externe partners. Het Nederlandse en het Belgische notariaat zijn heel hecht, we hebben dezelfde markt en dezelfde roots. Ik vind het interessant om te horen hoe de KNB bijvoorbeeld samenwerkt met makelaars.”

Wereldberoemde fotograaf
Het diner heeft plaats op een bijzondere plek: de studio van de wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson, onder de rook van de Zuidas. Nelson is een goede bekende van Annerie Ploumen, vandaar dat de KNB het voorrecht heeft hier een bijeenkomst te organiseren.

Nelson heeft naam gemaakt met bijzondere portretten van mensen op de meest afgelegen en geïsoleerde plaatsen van de aarde. In zijn boeken, zoals Before they pass away, portretteert hij stammen en volken van over de hele wereld. De dag van het KNB-diner is Nelson juist teruggekeerd van een expeditie naar een stam op de grens van Jemen en Saoedi-Arabië.  Ondanks zijn jetlag vertelt Nelson met veel vuur over zijn bijzondere fotoprojecten en hoe hij daartoe gekomen is. Onder het toeziend oog van de Samburu aan de ene wand en de serie ‘Women of the world’ aan de andere wand - doet Nelson gepassioneerd zijn verhaal.

Ademloos
De ruim 60 aanwezigen luisteren ademloos naar zijn uiterst persoonlijke verhaal. Over zijn onbezorgde jeugd als zoon van een vader die door zijn baan bij Shell de hele wereld over reisde, over de ellendige kostschoolperiode vanaf zijn zevende jaar en zijn vlucht - op zijn zeventiende - naar Tibet. Daar vindt hij eindelijk een ‘thuis’ en begint zijn carrière als fotograaf.

Kernbegrip in zijn verhaal: het gaat om vertrouwen, het opbouwen van een band en komen tot verbinding. Waar Nelson ook is, hij kan niet beginnen met foto’s maken voordat hij het vertrouwen gewonnen heeft - ook al duurt dat soms weken.

Vertrouwen als bindmiddel
Dat ‘vertrouwen’ essentieel is, heeft KNB-voorzitter Annerie Ploumen in haar openingsspeech (pdf) daarvoor uitgebreid uit de doeken gedaan. “Vertrouwen is het bindmiddel in de samenleving”, houdt ze haar gehoor voor. “Ons sociale welzijn is ervan afhankelijk, onze materiele welvaart en ook ons gevoel van veiligheid en rechtvaardigheid.” Hoewel dat vertrouwen onder druk staat, wordt er op veel vlakken gewerkt aan herstel van vertrouwen. “Ik zie het bij jullie, onze stakeholders en ketenpartners. En natuurlijk heeft ook het notariaat het herstel en behoud van vertrouwen hoog in het vaandel staan.”

Poortwachter
Dat doet het notariaat door te werken aan de toegang tot de notaris voor alle burgers, door ook in de digitale wereld te voorzien in rechtszekerheid en rechtsbescherming en zeker ook als poortwachter. Bij dit laatste punt legt Ploumen nog wel een wens op tafel, met een schuin oog naar Aleid Wolfsen en de J&V-afgevaardigden. “We lopen soms aan tegen praktische en wettelijke obstakels. Zoals de vraag hoe we binnen het notariaat gegevens van cliënten mogen delen om te voorkomen dat kwaadwillenden die bij de ene notaris nul op het rekest krijgen, het bij de collega om de hoek vrolijk nogmaals proberen.”

Aan het einde van de avond heeft Maaike van Tuyll (Ministerie J&V) daar wel een antwoord op. Over de wensen van de KNB-voorzitter zegt zij dat dit ‘work in progress’ is. “Dat gaan we regelen, maar wel in Europees verband. In 2027 is het zover.”

Foto's van het stakeholdersdiner vindt u hier.

Een sfeerimpressie van het stakeholdersdiner kunt u hieronder bekijken: 

jimmy

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...