Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of de minister van Justitie & Veiligheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst het met hem eens zijn.

De vraag is er een uit een reeks vragen die Otten vorige week stelde. ‘De landsadvocaat moet aan de allerhoogste eisen qua integriteit en toezicht voldoen en dat is duidelijk niet het geval geweest bij Pels Rijcken’, lichtte hij toe. Daarom wil hij vooral meer weten over het contract tussen de Nederlandse Staat en de landsadvocaat. Wanneer is bijvoorbeeld de einddatum van de huidige overeenkomst, welke mogelijkheden heeft de Staat om het contract op te zeggen en wat is de opzegtermijn?

Integriteit
Aanleiding voor zijn vragen is de fraudeaffaire bij Pels Rijcken, waarbij de voorzitter van het bestuur meer dan 10 miljoen euro wist weg te sluizen. Volgens Otten kan Pels Rijcken nu niet langer effectief en geloofwaardig optreden voor de Staat in bijvoorbeeld BIBOB-procedures en belasting- en toeslagenzaken. Otten heeft gevraagd binnen 14 dagen antwoorden te kunnen ontvangen.

Verder in het nieuws

Symposium Tucht en Toezicht: ‘Tuchtrecht is emotie’

‘Neemt het tuchtrecht een te grote plaats in in de notariële praktijk?’ Met deze vraag trapte Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en tevens dagvoorzitter,...