Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of de minister van Justitie & Veiligheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst het met hem eens zijn.

De vraag is er een uit een reeks vragen die Otten vorige week stelde. ‘De landsadvocaat moet aan de allerhoogste eisen qua integriteit en toezicht voldoen en dat is duidelijk niet het geval geweest bij Pels Rijcken’, lichtte hij toe. Daarom wil hij vooral meer weten over het contract tussen de Nederlandse Staat en de landsadvocaat. Wanneer is bijvoorbeeld de einddatum van de huidige overeenkomst, welke mogelijkheden heeft de Staat om het contract op te zeggen en wat is de opzegtermijn?

Integriteit
Aanleiding voor zijn vragen is de fraudeaffaire bij Pels Rijcken, waarbij de voorzitter van het bestuur meer dan 10 miljoen euro wist weg te sluizen. Volgens Otten kan Pels Rijcken nu niet langer effectief en geloofwaardig optreden voor de Staat in bijvoorbeeld BIBOB-procedures en belasting- en toeslagenzaken. Otten heeft gevraagd binnen 14 dagen antwoorden te kunnen ontvangen.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...