‘Waarom is advies KNB en VMN over erkenning en gezag niet gevolgd?’

Verschillende Tweede Kamerfracties roepen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ op het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) te bestuderen. De organisaties adviseren de automatische koppeling van erkenning en gezag te beperken tot stellen met een notarieel samenlevingscontract. De notaris legt hen namelijk de betekenis van het gezamenlijk gezag uit en controleert of beide (aanstaande) ouders dat gezamenlijk gezag willen.

Het wetsvoorstel wil het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opheffen. De eerste groep heeft automatisch samen het gezag over kinderen, de tweede groep niet. Het initiatiefwetsvoorstel van de VVD en D66 regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, ook automatisch het gezag krijgt. De issuegroep Familie van Nu heeft al eerder aangegeven dat een automatische koppeling tussen erkenning en gezag in sommige gevallen gevaarlijk is.

Gezamenlijk
De fracties van het CDA, de SP en de ChristenUnie willen nu van de initiatiefnemers weten waarom zij het advies van de KNB en de VMN niet volgen. Volgens het CDA betekent het advies een minder ingrijpend wetsvoorstel, maar wordt wel tegemoet gekomen aan de wensen van de initiatiefnemers.

Verder in het nieuws