Warm welkom voor nieuwe notarissen

De notarissen en toegevoegd notarissen die het afgelopen jaar benoemd zijn, waren woensdag 24 januari op bezoek bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB wil hiermee haar waardering tonen voor leden die deze 'stap in de toekomst' zetten. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hun nieuwe rol en wat daar allemaal bij komt kijken.

Na een welkomstwoord van KNB-voorzitter Annerie Ploumen gingen de kersverse (toegevoegd) notarissen in groepjes uiteen om van gedachten te wisselen over zaken als de benoemingsprocedure, het schrijven van een ondernemingsplan en de omgang met medewerkers.

Sparren
Daarin viel te beluisteren dat verschillende deelnemers de functie van toegevoegd notaris zien als een mooie tussenstap op weg naar het ondernemerschap. 'Je hebt dan een stevigere positie naar cliënten toe en je kunt rustig toegroeien naar de functie van notaris' zoals een van de aanwezigen het verwoordde.
Ook kwam naar voren dat diverse eenpitters behoefte hebben aan een gremium waarin ze kunnen sparren met beroepsgenoten uit andere delen van het land. Niet alleen over ingewikkelde juridische kwesties, maar juist ook over aspecten van het ondernemerschap, zoals het voeren van een moeilijk gesprek met een medewerker.

Bespreek het met collega's
Zulke gesprekken konden de deelnemers vervolgens oefenen met twee acteurs van Kapok. Wat doe je bijvoorbeeld als een collega na zwangerschapsverlof terugkomt op kantoor en toch liever 3,5 dagen per week wil gaan werken in plaats van de 5 dagen die ze eerder had toegezegd? Uit deze oefengesprekken vloeide een mooie aanbeveling voor de nieuwe (toegevoegd) notarissen voort: zoek collega's op en praat over dit soort dilemma's.

stap in de toekomst 2024De nieuwe notarissen en toegevoegd notarissen

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...