Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 uitgesteld

De Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 treedt later in werking dan gepland. De ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Dit is een gevolg van de val van het kabinet.

Oorspronkelijk was op 25 januari dit jaar in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg gepland over het wetsvoorstel, maar dit is vanwege de val van het kabinet van de agenda verdwenen. Omdat het voor scheidende partijen en professionals die een scheiding begeleiden wenselijk is om geruime tijd van tevoren te weten welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de inwerkingtreding van de wet een half jaar uit te stellen. Dat schrijft hij in een brief (pdf, 72 kB) aan de Tweede Kamer.

Pensioenaanspraak
Dankzij het wetsvoorstel krijgen gehuwden en geregistreerd partners na scheiding een eigen pensioenaanspraak ten opzichte van de pensioenuitvoerder. Dat betekent dat ex-partners niet meer van elkaar afhankelijk zijn. De nieuwe wet zal niet gelden voor stellen die wel samenwonen, maar niet zijn getrouwd of geregistreerd partner zijn. Het voorstel van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) om mensen met een notariële samenlevingsovereenkomst, met daarin afspraken over wederzijdse verzorgingsplicht, hetzelfde te behandelen als mensen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is niet overgenomen.

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...