Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen van de baan

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet af van een wetsvoorstel om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken. Wel gaat hij regelen dat het vermogen van het kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders zelf onder beschermingsbewind staan.

Aanleiding voor het onderzoek naar mogelijke nieuwe wetgeving waren Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over het versterken van de positie van minderjarigen in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop. Sindsdien zijn verkennende gesprekken gevoerd met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kan & Toezicht (LOVCK) van de Rechtspraak.

Slecht bewind
Volgens de minister (pdf) blijkt in de praktijk dat slechts zeer incidenteel sprake is van slecht bewind door ouders of voogden. Voor erfenissen van minderjarigen kan bij testament op maat worden geregeld hoe toezicht op het geërfde vermogen wordt gehouden.

Regeling
Volgens het LOVCK is het wel wenselijk dat geërfd vermogen van een kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders van dat kind zelf onder beschermingsbewind staan. Weerwind is het hiermee eens en gaat werken aan een regeling. Wanneer dit kan worden voorbereid, is nog niet bekend. Dit vanwege de beschikbare capaciteit op het ministerie.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...