Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen van de baan

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet af van een wetsvoorstel om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken. Wel gaat hij regelen dat het vermogen van het kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders zelf onder beschermingsbewind staan.

Aanleiding voor het onderzoek naar mogelijke nieuwe wetgeving waren Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over het versterken van de positie van minderjarigen in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop. Sindsdien zijn verkennende gesprekken gevoerd met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kan & Toezicht (LOVCK) van de Rechtspraak.

Slecht bewind
Volgens de minister (pdf) blijkt in de praktijk dat slechts zeer incidenteel sprake is van slecht bewind door ouders of voogden. Voor erfenissen van minderjarigen kan bij testament op maat worden geregeld hoe toezicht op het geërfde vermogen wordt gehouden.

Regeling
Volgens het LOVCK is het wel wenselijk dat geërfd vermogen van een kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders van dat kind zelf onder beschermingsbewind staan. Weerwind is het hiermee eens en gaat werken aan een regeling. Wanneer dit kan worden voorbereid, is nog niet bekend. Dit vanwege de beschikbare capaciteit op het ministerie.

Verder in het nieuws

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...