Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen van de baan

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet af van een wetsvoorstel om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken. Wel gaat hij regelen dat het vermogen van het kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders zelf onder beschermingsbewind staan.

Aanleiding voor het onderzoek naar mogelijke nieuwe wetgeving waren Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over het versterken van de positie van minderjarigen in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop. Sindsdien zijn verkennende gesprekken gevoerd met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kan & Toezicht (LOVCK) van de Rechtspraak.

Slecht bewind
Volgens de minister (pdf) blijkt in de praktijk dat slechts zeer incidenteel sprake is van slecht bewind door ouders of voogden. Voor erfenissen van minderjarigen kan bij testament op maat worden geregeld hoe toezicht op het geërfde vermogen wordt gehouden.

Regeling
Volgens het LOVCK is het wel wenselijk dat geërfd vermogen van een kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders van dat kind zelf onder beschermingsbewind staan. Weerwind is het hiermee eens en gaat werken aan een regeling. Wanneer dit kan worden voorbereid, is nog niet bekend. Dit vanwege de beschikbare capaciteit op het ministerie.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...