Logo KNB.nl
English

Kanocolumn

Stay safe, be trustful!

Cliënten, vrienden of mensen waarmee ik kennismaak, vragen soms hoe mijn interesse voor het notariaat is ontstaan. Ik vertel dan altijd dat dit begon toen ik een jaar of tien was en mijn ouders een huis kochten.

Tekst: Hüseyin Tosun | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine nummer 2021-02
Kanocolumn Huseyin Tosun 750x500

'Bruggen van zekerheid en vertrouwen vormen'

Ik weet nog dat ik toen veel vragen stelde, zoals waarom gaan jullie naar de notaris als jullie een huis kopen en regelen jullie het niet direct met de verkoper(s)? Ik kreeg als antwoord dat het om een belangrijke transactie ging. En dat partijen zeker willen zijn dat zij ook krijgen wat zij willen. De notaris zorgt hiervoor en licht de rechten en plichten van partijen toe. Toen begreep ik de rol van de notaris.

Spin in het web

De notaris is een vertrouwenspersoon, die waakt voor het nakomen van rechten en plichten van partijen. Dat wilde ik later ook! Bruggen van zekerheid en vertrouwen vormen tussen verschillende partijen. Een spin in het web. De kernwaarde van ons beroep is de vertrouwensrol van de notaris. Denk daarbij aan de geheimhoudingsplicht, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en zelfs de Belehrungsplicht. Deze plichten komen allemaal terug in het begrip vertrouwen. Nu, vele jaren later, vraag ik altijd aan de passeertafel of men nog vragen heeft over de akte en of cliënten de inhoud hebben begrepen? Vaak krijg ik dan te horen dat het een lastige taal is of: ‘(kandidaat-)notaris, ik vertrouw er op dat het goed is.’ Als ik de inhoud van de akte uitleg, merk ik dat cliënten (vaak) beginnen mee te knikken en beamen dat het zo was afgesproken. Of zeggen dat zij het fijn vinden dat ik in duidelijke taal de akte (nogmaals) uitleg en toelicht.

Naam onbekend

Het is niet altijd alleen een akte tekenen, maar soms bijvoorbeeld ook het afwikkelen van een nalatenschap. Zo was ik een paar maanden geleden als executeur betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap. De testatrice wilde een groot deel van haar vermogen nalaten aan goede doelen. Zij had als wens opgegeven dat de goede doelen haar naam niet bekend zouden maken, ook niet in hun administratie. Zij had als alternatief hierop aangegeven dat de goede doelen eventueel konden volstaan met de afkorting ‘N.N.’ oftewel ‘Nomen Nescio’, naam onbekend. Ik vond dit een mooi gebaar van de erflaatster. Tegelijkertijd begreep ik dat ik als executeur en kandidaat-notaris extra oplettend moest zijn. Ik moest binnen de wettelijke kaders blijven en toch zoveel mogelijk de wens van de erflaatster uitvoeren. Dit was niet altijd even gemakkelijk. De familieleden en kennissen aan wie een legaat was toegekend, kregen van mij een uittreksel van het testament. Hierdoor hadden zij onder andere bij het uitzoeken van de inboedel nog enkele vragen, waarvan ik de meeste volgens erflaatsters wil helaas onbeantwoord moest laten of moest volstaan met een antwoord dat het al een bestemming had volgens het testament. Ze vertrouwden mij en ik zorgde ervoor dat ik het vertrouwen van de erflaatster niet zou schenden. Daarom eindig ik met mijn eigen (COVID-)quote: Stay safe, be trustful!

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl