Logo KNB.nl
English

Anders bekeken

Zegen voor de ondernemer

De betrokkenheid van notarissen bij witwassen en fraude is gering. Dit concludeert professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit in het rapport ‘Samen’. Hij schrijft dat publiek-private samenwerking bij voorkoming en bestrijding van fraude en witwassen onontbeerlijk is. Drie professionals geven hun mening.

Beeld: Shutterstock Notariaat Magazine nummer 2021-03
Anders bekeken brillen NM3 dobv 750x250

'De aandacht voor de individuele ondernemer mag er niet onder lijden'

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor ondernemers

‘Het digitaal oprichten van een bv kan voordelig uitpakken voor ondernemers. Het kan de drempel om een onderneming te starten verlagen, omdat het proces eenvoudiger wordt. Daarnaast sluit het aan op ontwikkelingen die al langere tijd in andere Europese landen te zien zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het goed ingeregeld dient te worden. Het systeem moet eenvoudig en efficiënt worden ingericht en de aandacht voor de individuele ondernemer mag er niet onder lijden. Ook de veiligheid en privacy moet voldoende gewaarborgd zijn. Een ondernemer moet nog steeds terechtkunnen voor persoonlijke begeleiding. ONL krijgt veel signalen van ondernemers dat zij hier veel waarde aan hechten. Bij digitalisering is het tevens belangrijk dat wordt gekeken naar wat een ondernemer precies nodig heeft. Initiatieven moeten uitgaan van de vraag vanuit ondernemers. Daarnaast is het heel belangrijk dat we het proces goed blijven evalueren. ONL blijft hier ook graag bij betrokken. Als het systeem en het proces voor het digitaal oprichten van een bv uitgaat van de behoefte van de ondernemer en oog heeft voor maatwerk, dan kan het digitaal oprichten absoluut een zegen zijn.’

Anders bekeken NM3 dobv 750x250

Paul Jager, beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-Nederland

‘VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de mogelijkheid om een besloten vennootschap volledig online te kunnen oprichten. We zien een aantal voordelen voor ondernemers: het is eenvoudiger en sneller en daarmee werkt het ook kostenbesparend. Dat laatste zal bijdragen aan het stimuleren van ondernemerschap. Een ander voordeel is dat de richtlijn die dit mogelijk maakt, onnodige belemmeringen voor grensoverschrijdend ondernemen wegneemt. Gezien deze voordelen, vinden we de digitale oprichting van een besloten vennootschap een zegen voor ondernemers. Wel dient (identiteits)fraude en misbruik voorkomen te worden. Maar met de introductie van een digitale akte, als door de KNB bepleit, in combinatie met de inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening hebben we er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.’

Jan Sap, CEO Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

‘Tijd wordt hooggewaardeerd in onze maatschappij en in dat opzicht is de online oprichting een kleine zegen. Ik noem het een kleine zegen, omdat het niet betekent dat de procedure nu helemaal verandert. De Europese wetgeving raakt zeer terecht niet aan de nationale procedures, die er juist op gericht zijn om via bepaalde controles en handelingen van de notaris de rechtszekerheid te versterken. Ook het juridisch advies van de notaris is cruciaal, vooral voor startende ondernemers. De Belgische bv is een flexibele rechtsvorm met grote statutaire vrijheid en dat vergt deskundige begeleiding. Investeringen in digitale toepassingen staan al jaren hoog op de agenda van het Belgisch notariaat. Denk maar aan de online openbaarmakingsprocedure en het digitale aandelenregister eStox. De COVID-pandemie zorgde voor een stroomversnelling. Met de online oprichting bewijst het beroep nogmaals dat het ook in de digitale omgeving de taken op zich neemt die door de wetgever zijn toevertrouwd. In België kan je een onderneming overigens ook oprichten met een onderhandse volmacht. De Europese richtlijn verandert hier niets aan, waardoor ondernemers vanaf augustus twee opties hebben. Sinds vorig jaar is er ook nog de authentieke volmacht die op afstand verleden kan worden.’

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl