Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Trots!

Binnen een vertrouwensberoep als dat van de notaris is toezicht uiteraard enorm belangrijk. De cliënt verwacht – terecht – van ons dat we zorgvuldig en foutloos te werk gaan. Het is niet voor niets dat veel (kandidaat-)notarissen een bepaalde mate van perfectionisme hebben. In feite zijn we zelf onze eerste toezichthouder. Daarnaast kent ieder kantoor zijn checks en balances en kennen we zowel een financiële toezichthouder, collegiale toetsingen als ook een eigen tuchtrechtsysteem. 

Tekst: Annerie Ploumen Notariaat Magazine 2021-04
Annerie Ploumen NM4 750x500

'Fouten als bron om van te leren'

Toch voorkomt dit niet dat er af en toe fouten gemaakt worden. Soms bewust en dus echt 'fout', soms onbewust. Het is een maatschappelijke trend dat als fouten zich voordoen er direct een roep is om (nog) meer toezicht. Maar is dit wel de oplossing?

Fouten maken mag

De druk die (kandidaat-)notarissen zichzelf opleggen om geen fouten te maken, is goed, maar kan ook doorschieten. Hoe voorkomen we dat we hierin doorslaan en dat dit de aantrekkelijkheid van het beroep beïnvloedt? Tenslotte zijn fouten vaak een belangrijke bron van kwaliteitsverbetering en leren. Welk beeld streven wij na en welk beeld willen we communiceren aan de maatschappij? In de Strategische Agenda Notariaat 2020 – 2025 besteden we expliciet aandacht aan de beroepsbeoefenaar, de ‘Future Prof’. Enerzijds om ervoor te zorgen dat het notariaat flexibel inspeelt op maatschappelijke veranderingen. Anderzijds om ervoor te zorgen dat het notariaat een aantrekkelijk beroep blijft waarvoor we voldoende talent weten te interesseren. In het kader van het laatste is ‘fouten maken mag’ waarschijnlijk een aantrekkelijkere boodschap dan ‘voorkom fouten te allen tijde’.

Verbaasd

Om de communicatie over het beroep zorgvuldig vorm te geven, werkt de KNB sinds vorige zomer samen met een op dit terrein gespecialiseerd bureau. Vanaf het begin maken wij het dit bureau best lastig door te stellen dat de notaris van de toekomst net weer over andere competenties zal moeten beschikken dan wat in het verleden belangrijk was. Een veranderende omgeving stelt immers andere eisen. Een interessante fase in zo’n proces treedt in als zo’n bureau gaat teruggeven welk beeld bij hen ontstaat door alle informatie waarmee zij gevoed worden. In dit geval bleek het bureau verbaasd over alle momenten in een mensenleven waarop de notaris een belangrijke rol speelt. En over de eigenschappen die dit allemaal van de notaris vraagt. Dit leverde direct een interessante vraag op: ‘Is de notaris zich hier zelf wel van bewust en is hij/zij dan ook trots op dat mooie beroep?’ De vraag stellen was hem eigenlijk ook gelijk beantwoorden: wij stellen ons als notarissen bescheiden op, zijn soms wat bang om fouten te maken en willen ons niet al te veel op onze bijdrage laten voorstaan. Eigenlijk vinden we wat we doen heel gewoon.

Toekomstig talent

Naast deze column treft u de advertentie aan van de campagne die het bureau voor de KNB ontwikkeld heeft. In de loop van dit jaar zal u hier nog meer van zien en horen. Doel  is dat we onze bescheidenheid laten varen. En dat we er, zonder onszelf op de borst te kloppen, duidelijk over zijn wat ons mooie vak behelst. Waarmee we hopelijk ook een aantrekkelijk beeld scheppen voor toekomstig talent. Als we met dat talent vervolgens over toezicht komen te spreken, hoop ik te kunnen aangeven dat we dat goed op orde hebben, dat we zorgvuldig te werk gaan én fouten waar mogelijk voorkomen. Maar dat we fouten, wanneer ze zich voordoen, in ieder geval gebruiken als bron om van te leren.

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl