Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Het goede behouden

Sinds maart 2020 start mijn werkdag met een digitaal teamoverleg. Van kandidaat tot ondersteuner en van notaris tot student-stagiair geeft kort een update van wat die dag op de actielijst staat, waar hulp nodig is en bijzonderheden zijn te melden. Kort en krachtig en super efficiënt. Nu in de (bijna) post-COVID-periode houden we dit erin.

Tekst: Annerie Ploumen Notariaat Magazine 2021-05
Annerie Ploumen NM4 750x500

'Een digitaal overleg begint ook echt om half 9'

Opvallend genoeg nog steeds digitaal, ook al hoor ik tussen de kantoormuren mijn collega praten en zit 60 procent van het team weer op kantoor. Waarom? Omdat een digitaal overleg om half 9 ook echt om half 9 begint! Wie er niet is, heeft pech. Een van de COVID-effecten bij mij op de werkvloer.

Win-winsituatie

Langzaam gaat de werk wereld weer open en begint de terugkeer naar … ja, naar wat? En hoe? Wat willen we handhaven en wat zeker niet? Uit TNO-onderzoek blijkt dat bijna 45 procent van de kantoorwerkers een hybride kantoortoekomst willen, terwijl 25 procent voornamelijk thuis wil werken. Gaat kantoor vooral een inspirerende ontmoeting- en vergaderplek worden en doe je het werken thuis? En hoe ga je dat indelen? Terugkeer op weekbasis of op dagdeelbasis? Een terugkeer op basis van de persoonlijke situatie is, als dat in goed overleg gebeurt, voor werkgever en werknemer een win-winsituatie. Dat is uiteraard afhankelijk van de verschillen in onze privélevens. Want het maakt veel uit of je oude of jonge kinderen hebt, of net begint met werken. De uitdaging is mijns inziens dat we, in goed overleg, met inachtneming van het kantoorbelang en de privésituatie een optimale balans vinden in efficiënt en effectief werken. En laten we niet vergeten dat we meehelpen aan een duurzamere wereld als we niet weer met z’n allen standaard vijf dagen per week in de auto of in het OV stappen.

Extra service

Ook cliënten zijn inmiddels gewend aan beeldbellen en vergaderen op afstand. Daarnaast kon in uitzonderlijke gevallen ook worden gebruikgemaakt van passeren op afstand en van onderhandse volmachten. Nu de wereld weer opengaat, zullen cliënten soms niet terug willen naar het ‘oude notariële normaal’.  Zaak dus dat we duidelijk maken dat de noodwet voorzag in een werkbare werkwijze in een noodsituatie, maar dat ook het notariaat nu weer teruggaat naar de gebruikelijke dienstverlening. Daarbij passen de wijzen van ondertekening, identificatie en passeren zoals die in de Wet op het notarisambt zijn voorgeschreven. En natuurlijk zijn videobesprekingen en andere digitale hulpmiddelen hierop een mooie aanvulling, bieden we hiermee onze cliënten zeker een extra service en maken we het werk voor onszelf ook deels efficiënter.

Een buiging en een knikje

En dan hebben we nog de relatief kleine veranderingen, die soms ook nog bijna grappig zijn. Blijf ik mijn cliënten op z’n Japans begroeten met een buiging en een knikje? Ga ik de drie Nederlandse begroetingszoenen weer invoeren, die pre-Corona te pas en te onpas werden gebruikt en waar ik (en ik denk met mij vele anderen) eigenlijk helemaal niet zo nodig naar terug wil? De tijd zal het leren.

Goede veranderingen

Na twee lockdowns is de pandemie-eindstreep hopelijk (bijna) in zicht. Er blijven vragen open, we hebben veranderingen doorgevoerd en geleerd op een andere manier te leven en werken. De negatieve bijwerkingen op de werkvloer, in de maatschappij en in onze sociale omgevingen kunnen we hopelijk spoedig achter ons laten. Laten we proberen de goede veranderingen en gevolgen van deze periode te behouden, voor onszelf, voor de maatschappij én voor een duurzamere wereld.

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl