Logo KNB.nl
English

Nieuwsinterview

Geen trucje

Stel je voert een gesprek met een klant. Juridisch heb je jezelf goed voorbereid. Je verhaal staat als een huis. Maar dan begin de klant op zijn horloge te kijken tijdens het gesprek. En met zijn ogen te rollen. Wat doe je? Ga je verder of reageer je meteen en pas je eventueel je verhaal aan?

Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2021-06
Nieuwsinterview horloge kijken 750x400

'Er gebeurt tijdens een gesprek zoveel meer dan juridisch inhoudelijk'

Dat laatste is wat juristen zouden moeten doen, volgens Tamara Willemse, oud-kandidaat-notaris, adviseur en – inmiddels ook – schrijfster. Haar boek ‘In 10 stappen meesterlijk contact; neem als empathische jurist de regie in communicatie' is nu uit. ‘Blijf dicht bij jezelf. Het is geen trucje.’

Een boek, kunt u een beetje schrijven?
‘Gezien de recensies die ik kreeg: ja, dat kan ik! Maar ik vind dat altijd gek om dat over mezelf te zeggen.’

Waar gaat het boek over?
‘(Kandidaat-)notarissen hebben de neiging altijd veilig bij de inhoud te blijven, Maar er gebeurt tijdens een gesprek zoveel meer dan juridisch inhoudelijk. In mijn boek leer ik juristen hoe je daarmee om moet gaan. Wat als je non-verbaal van alles ziet gebeuren: rollende ogen, vragende blikken. Wat doe je dan?’

Wat doe je dan?
‘Ik heb het in het boek over het Meesterlijk Contact Model. Een model dat ik zelf heb ontwikkeld. Elke letter van het woord contact staat voor een stap. Zo staat de N voor neem je zintuigen serieus. Haak ook aan bij de zintuigen die de ander gebruikt. Als iemand vraagt of je een beeld kunt schetsen, dan weet je dat diegene visueel is ingesteld. Dan gebruikt je het zintuig ogen. Jouw antwoord pas je daarop aan. Op die manier zal diegene je sneller begrijpen. Ik eindig elk hoofdstuk met een paar vragen.’

Hebben (kandidaat-)notarissen dat dan niet eerder nodig gehad?
‘We leven in een verandering van tijdperk. Voorheen stonden het vergaren van kennis en digitalisering centraal. In het tijdperk waar veel kennis beschikbaar is, moet je nu op een andere manier het verschil maken. Onder andere door andere communicatie en door als (kandidaat-)notaris de juiste taal te spreken.’

Nieuwsinterview Tamara 750x250

Tamara Willemse

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl