Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Notariële rechtszekerheid, da’s pas duurzaam

De notaris is een oud beroep. De eerste notariële akten dateren uit de zestiende eeuw. Vanaf 1811 zijn er in heel Nederland notarissen en in 1843 richten zij de voorloper op van de KNB. Notarissen gaan dus al lang mee.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2022-01
Annerie Ploumen NM2 750x500

'Wat bleef, is de rechtszekerheid die de notaris biedt'

Langer dan veel andere beroepen uit die tijd. Vooruitgang maakte het werk of de manier van werken van die beroepen achterhaald en overbodig. Ook de notaris is veranderd, net als zijn of haar werk, de opleiding en het kantoor. Wat bleef, is de rechtszekerheid die de notaris biedt.

Mooi tijdsbeeld

Veel oude notariële akten zijn als het ware fragmentjes uit geschiedenisboeken. Ze geven een mooi tijdsbeeld van wat vroeger is voorgevallen en zijn daarom historisch gezien waardevol. Wat er precies in een oude notariële akte staat, is voor niet-juristen vaak moeilijk te begrijpen. Ze komen oubollig en archaïsch over. Toch is door die juridische taal, dat wat jaren geleden is afgesproken, vandaag de dag nog steeds duidelijk en dat is precies de bedoeling. Taal ontwikkelt zich door de jaren heen en woorden kunnen veranderen van betekenis. Essentieel dus om dit nauwkeurig vast te leggen. De manier waarop notarissen dit doen, is daarom bruikbaar voor een langere periode.

Bijzaak

Het thema van dit nummer van Notariaat Magazine is duurzaamheid. Duurzaamheid is ‘in’. Onze toekomst en die van onze aarde wordt bedreigd door klimaatverandering. We moeten daarom duurzamer worden en duurzamer omgaan met grondstoffen en met de kwaliteit van bodem, lucht en water. De laatste jaren is daar duurzame inzet van arbeid bijgekomen. De vergrijzing dwingt ons om langer door te werken, maar hoe doen we dat zonder dat we vroegtijdig omvallen of uitgeblust raken? Het klinkt alsof duurzaamheid iets is van de laatste twee, drie decennia, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Duurzaamheid bestaat al veel langer, alleen hebben we de laatste decennia de neiging om minder duurzaam te leven en te consumeren. We kijken meer naar bevrediging van behoeften op de korte termijn, de rest leek heel lang bijzaak en dat moet echt veranderen.

Complexiteit

Notarissen zullen een grotere rol gaan spelen bij de transitie naar een duurzamere economie. Veel goedbedoelde projecten op het gebied van duurzaamheid komen door hun complexiteit niet goed van de grond. Denk daarbij aan de verhuur of splitsing in appartementsrechten van daken voor zonnepanelen of het vestigen van opstalrechten hiervoor. Denk aan de circulaire gevel die gefinancierd moet worden, waarbij de bank toch een vorm van zekerheid wil of de vraag of je subsidierechten kunt verpanden en hoe de uitwinning van zo’n pandrecht werkt. De wetgever wil duurzaamheid bevorderen, maar is zich vaak niet bewust van de juridische knelpunten in de praktijk. Wij zijn ervoor om die vraagstukken op te lossen en daarvan kunt u de nodige voorbeelden in dit magazine lezen.

Betrokken adviseur

De afgelopen tien, twintig jaar hebben notariële werkprocessen een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is het notariaat meegegaan in de ontwikkelingen die de maatschappij van ons vraagt, niet alleen in het vastleggen van afspraken, maar ook als betrokken adviseur, ook op het gebied van duurzaamheid. En over de duurzaamheid van het notariaat zelf gesproken: eind van dit jaar kunnen ondernemers digitaal een bv oprichten. Wat volgt is een digitale, notariële akte. Dat doen we net zo zorgvuldig en verantwoord als op papier, want de rechtszekerheid staat daarbij voorop. Da’s pas duurzaam.

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl