Logo KNB.nl
English

Voor de klant

'De medische sector biedt veel notarieel werk'

De vijf cardiologen van het Ziekenhuis Amstelland faciliteren onderzoek naar hartmedicatie. Dit wetenschappelijke deel van hun werk is ondergebracht in een aparte bv. ‘Want’, verklaart cardioloog Freerk Broeyer, ‘in een bv zijn risico’s en aansprakelijkheden anders geregeld dan in een maatschap.’

Tekst: Jolanda aan de Stegge | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine nummer 2022-06
Voor de klant NM6 750x500

Zodra Freerk Broeyer begint over het wetenschappelijke medicijnenonderzoek waaraan zijn vakgroep deelneemt, hoor je enthousiasme in zijn stem. Sinds 2016 werkt de cardioloog in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. ‘Het grootste deel van de dag analyseren en behandelen mijn collega’s en ik patiënten met hartproblemen, onze reguliere patiëntenzorg. Daarnaast dragen wij ook graag op een wetenschappelijke manier bij aan ons vakgebied. Die researchpoot runnen we als vakgroep cardiologie via Carrasam BV.’

Cardiovasculaire aandoeningen

Elke medisch specialist van het ziekenhuis zit automatisch in de Maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Amstelland. Toen Broeyer begon in dit ziekenhuis trad hij ook toe tot het bestuur van Carrasam BV, waarin het wetenschappelijke werk van zijn vakgroep is ondergebracht in verband met eventuele risico’s en aansprakelijkheden. ‘Bij ons onderzoek zijn uitsluitend cardiologen betrokken, dus is het logisch hiervoor een afzonderlijke bv te hebben.’

De vijf cardiologen faciliteren onderzoek naar medicatie met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen. Voor elk nieuw geneesmiddel dat op de markt komt, vindt uitgebreid onderzoek plaats. Eerst op vrijwilligers, maar uiteindelijk op grotere groepen patiënten die via ziekenhuizen worden opgegeven. Broeyer: ‘Wij leveren hiervoor geselecteerde hartpatiënten aan en de bv heeft voor deze werkzaamheden een researchmedewerker in dienst genomen.’

Bloedpropjes en statines

De onderzoeken vinden plaats op instigatie van de Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), die contact heeft met farmaceutische bedrijven die cardiovasculair onderzoek doen naar geneesmiddelen. WCN bepaalt welke vakgroep in Nederland betrokken wordt bij welk onderzoek, want behalve de vakgroep van Ziekenhuis Amstelland zijn er nog 52 andere Nederlandse vakgroepen cardiologie die aan de onderzoeken meewerken.

In het verleden resulteerden verschillende onderzoeken in succesvolle medicijnen. Zoals dat pilletje dat bij hartritmestoornissen het ontstaan van bloedpropjes rondom het hart voorkomt. Vroeger moest de hartpatiënt voor controle hierop regelmatig naar de trombosedienst, want die propjes konden naar de hersenen schieten met alle gevolgen van dien. Of die injectie voor patiënten die overgevoelig blijken voor statines, die de aanmaak van cholesterol voorkomen.    

Statuten

Notaris Allard Schuering raakte voor het eerst betrokken bij Carrasam BV toen een nieuwe cardioloog tot de vakgroep cardiologie toetrad. Of hij dit juridisch kon regelen? Schuering vroeg zich af hoe eerdere afspraken luidden en dook in de statuten. Is er een aandeelhoudersovereenkomst? Hoe treedt een nieuwe cardioloog toe tot de bv? Worden er dan nieuwe aandelen uitgegeven of worden er bestaande gebruikt? Moeten de stemrechten voor iedereen hetzelfde zijn? Is er sprake van een ingroeimodel als het gaat om winstrechten? Schuering: ‘Ik maakte afspraken met de nieuwe aandeelhouder en vroeg toestemming aan de andere cardiologen/aandeelhouders, want zij moesten instemmen met wat ik hierover vastlegde.’

Voor de klant NM6 750x250

'Interessant om een bescheiden bijdrage te leveren aan relevant medicijnenonderzoek'

Weloverwogen beslissingen

Al tijdens het eerste onderzoek constateerde hij dat de statuten van Carrasam BV volgens de huidige wetgeving verouderd waren. Hij stelde het bestuur van de bv op de hoogte van de mogelijkheden van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel Flex-bv genoemd, en bood aan de statuten desgewenst aan te passen. Want hoe zijn de verhoudingen en wat willen de aandeelhouders vastleggen? Hoe verhouden eerdere afspraken zich ten opzichte van de statuten? Is aanpassing daarvan nodig omdat de praktijk anders uitpakt dan wat eerder op papier is gezet? En wil de vakgroep maximale flexibiliteit in de onderneming of prefereert zij juist een stuggere structuur? ‘Over elk afzonderlijk onderdeel kan ik de vakgroep juridisch adviseren met alle voor- en nadelen die aan elke keuze kleven. Ik probeer de mogelijkheden altijd zo duidelijk mogelijk te schetsen, zodat mijn cliënten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. In dit geval ging dat ook zo en kunnen de cardiologen hun samenwerking de komende tijd verder vorm geven.’

Actief meedenken

Schuering, werkzaam bij de Utrechtse vestiging van KienhuisHoving Notarissen en Advocaten, noemt zich de huisnotaris van Carrasam BV. ‘Omdat je mijn rol kunt vergelijken met die van een huisarts. Zodra er iets speelt, spring ik in en handel ik notariële zaken af. Maar zodra er andere juridisch expertise is vereist, verwijs ik door.’ Recentelijk verzorgde hij voor Carrasam BV de registratie in het ultimate beneficial owners-register (UBO-register).

Op een prettige manier denkt Schuering met ons mee, zegt cardioloog Broeyer. ‘Toen we laatst aandelen moesten inkopen omdat een collega ons verliet, adviseerde hij ons een wijziging aan te brengen in de statuten. Wij waarderen het zeer dat hij actief met ons meedenkt, per slot van rekening is hij de jurist.’ Schuering: ‘Persoonlijk vind ik het interessant om met mijn juridische kennis een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan relevant medicijnenonderzoek. Notarissen zitten overal aan tafel, dus ook in de medische sector: een grote tak in de Nederlandse economie met veel notarieel werk.’

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl