Logo KNB.nl
English

Kanocolumn

Grenzen aangeven

Weerbaarheid: een thema dat van groot belang is in ons vak. Bijvoorbeeld bij onze rol als poortwachter, die steeds groter en belangrijker wordt - of we dat nu willen of niet. Tijdens het KNB-congres werden we er als notariaat door misdaadjournalist John van den Heuvel wederom aan herinnerd én voor gewaarschuwd dat we weerbaar moeten zijn tegen de vermenging van onder- en bovenwereld.

Tekst: Geeke van Haaren | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine nummer 2022-07
Kanocolumn Geeke 750x500

'Het delen van ervaringen sterkt je in je eigen handelen'

John vertelde over zijn carrière, waarin hij heel wat bekende namen is tegengekomen. Helaas moet John zich op een extreme manier weren tegen de onderwereld; ik benijd hem daarin niet. De manieren waarop wij ons als notariaat kunnen weren, zijn gelukkig veel minder extreem van aard, maar zeker wel noodzakelijk om consequent te blijven volhouden.

Duidelijke communicatie

Weerbaarheid kan ook spelen bij onze houding tegenover cliënten. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat onze ministerieplicht ons juist verplicht om onze diensten aan hen te verlenen. Maar we kunnen wel weerbaar zijn tegen de manier waarop cliënten met ons omgaan. Zij zien onze diensten vaak liever gisteren verleend dan vandaag, maar haast is bij een zorgvuldige uitoefening van onze taak nou eenmaal ‘haast’ onmogelijk. Duidelijke communicatie over alle te verrichten werkzaamheden kan weerbaarheid bieden tegen - en juist ook begrip creëren bij - de cliënt.
En dan is er ook nog de weerbaarheid tegen collega’s. We hebben ongetwijfeld allemaal de leukste collega’s die we ons kunnen wensen; ik spreek vast niet alleen voor mezelf als ik dit zeg. Maar hoe weer je je tegen die ene (net iets minder leuke) collega die altijd de vervelendste dossiers bij jou neerlegt? Of hoe zeg je nee tegen de notaris, als er wordt gevraagd of jij nog ‘even’ een akte kunt opstellen, terwijl er eigenlijk al geen einde komt aan je to-do list en elke taak spoed heeft?

Moed

Zelf merk ik dat mijn weerbaarheid groeit met de jaren. Of dit nu gaat om de weerbaarheid als poortwachter, tegen cliënten of tegen collega’s. Als beginnend kandidaat-notaris komt er ontzettend veel op je af: de overgang van de universiteit naar de praktijk is groot. Nee zeggen tegen cliënten, grenzen durven aangeven bij je collega’s en voor jezelf opkomen, is dan niet altijd even makkelijk en vergt enige moed. Inmiddels ben ik zes jaar verder als kandidaat en kan ik zeggen dat ik door de jaren heen al veel weerbaarder ben geworden en nog steeds weerbaarder word.

In gesprek

Hierbij hebben niet alleen persoonlijke ervaringen mij gesterkt, maar juist ook het delen van deze ervaringen met collega’s of andere kandidaten. Ga erover in gesprek, bijvoorbeeld bij een vereniging of commissie voor kandidaten (denk aan de Jokanobo’s) en deel je ervaringen met anderen. Dit levert vaak aan beide kanten nieuwe inzichten op en sterkt je in je eigen handelen. En daarvan worden we dan uiteindelijk, als notariaat in zijn geheel, nóg weerbaarder!

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl