Logo KNB.nl
English

Kanocolumn

De Privé als vakliteratuur

Wat denk je zelf? Dat was waarschijnlijk mijn antwoord geweest als je me een paar maanden geleden had gevraagd of ik ooit weekblad Privé als vakliteratuur zou beschouwen. Maar na het lezen van het artikel over André Hazes senior in de uitgave van eind februari heb ik mijn mening vooralsnog moeten bijstellen.

Tekst: Monique Wijnhoven | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine nummer 2023-03
Kanocolumn Monique Wijnhoven 750x500

'Een brief voor een erflater die hoog in de hemel is'

Twee erfeniszaken van bekende Nederlanders beheersten begin dit jaar de roddelbladen. En niet alleen de roddelbladen, ook NU.nl besteedde aandacht aan deze rechtszaken. Zelfs de Notamail heeft er een aflevering aan gewijd.

Kapper

Beide zaken hielden mij en mijn vakgenoten stevig in hun ban. Wie spreekt de waarheid en vindt de rechter dat vervolgens ook? Kennis van de inhoud van het testament van de bekende Nederlander in kwestie is daarvoor uiteraard onontbeerlijk. En daar komt Privé in beeld! In dat blad werd een gedeelte van het testament van Hazes senior gepubliceerd. Bij mijn weten had Privé daarmee een primeur. Omdat ik net de week daarvoor bij de kapper was geweest, was ik genoodzaakt zelf een exemplaar van dit weekblad te kopen. Zo kon ik op mijn gemak thuis op de bank lezen hoe de erfrechtelijke vork nu echt in de steel zit.

Dé weduwe

En laat ik eerlijk zijn: na lezing van het artikel kreeg ik meer begrip voor het standpunt van Rachel, u weet wel, dé weduwe. Ik vermoed niet dat zij zich vermoeid heeft met de vraag of ze recht had op de bezittingen van haar overleden echtgenoot krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht. Wel of geen geldig verzoek tot echtscheiding, who cares? Gelukkig voor mij was de comparitie van het testament afgebeeld. Toen ik die las, viel voor mij het kwartje. Bij de huwelijkse staat van Hazes senior stond namelijk dat hij van plan was de huwelijksvoorwaarden te wijzigen in een algehele gemeenschap van goederen. Weg waren mijn twijfels over wel of geen erfgename, Rachel had gewoon de helft al! Ervan uitgaande dat deze wijziging heeft plaatsgevonden uiteraard; dat heb ik uit privacyoverwegingen maar niet gecheckt.

Jan des Bouvrie

Ook Jan des Bouvrie liet na zijn overlijden de gemoederen niet bedaard achter. Integendeel, ook zijn kinderen en (tweede) echtgenote stapten naar de rechter om hun gelijk te halen over de bedoelingen van hun vader en echtgenoot. Zoals in zoveel rechtszaken over erfenissen was ook hier een heel ander beeld ontstaan over hoe Des Bouvrie de bepalingen in zijn testament bedoeld had. 

Vlieger

Laten wij notarissen hier een wijze les uit trekken. Hoe goed de erflater het ook bedoelt en hoe goed wij het ook verwoorden, er blijft blijkbaar altijd ruimte voor interpretatie. Iedere betrokkene bekijkt het openvallen van een nalatenschap vanuit zijn of haar eigen perspectief. Vragen over waarom een erflater het testament zo heeft laten opstellen, kunnen alleen worden gesteld aan de passerende notaris en – in het uiterste geval – aan de rechter. Hoe mooi zou het zijn als we, vrij naar de woorden van Hazes senior, een brief konden vastbinden aan een vlieger en die sturen aan de erflater, die hoog in de hemel is?

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl