Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Meer recht tegen lagere kosten

De rechterlijke macht is overbelast. Het is dus logisch dat opeenvolgende kabinetten de juridisering van de samenleving willen terugdringen. Aan de andere kant moet iedere Nederlander weten dat de toegang tot het recht beschikbaar is, ongeacht zijn of haar portemonnee. Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, zei dit kortgeleden nog eens in de Volkskrant. Ik ben het graag met hem eens.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2023-04
Annerie NM6 750x500

'Rechtsbescherming is niet het exclusieve speelveld van rechters en advocaten'

Tussen het een en het ander lijkt een spanning te bestaan. Die hoeft er echter niet te zijn. Zoals velen met hem, vergeet de minister blijkbaar soms ook welke belangrijke rol de notaris kan spelen in de rechtsbescherming van de burger. Rechtsbescherming lijkt nogal eens het exclusieve speelveld van rechters en advocaten. Dat beeld moet hoognodig veranderen.

Knopen doorhakken

Lees daarom het interview met Cindy Roosenburg in deze editie van Notariaat Magazine (pagina 20). Zij werkte jarenlang bij de rechtbank en zag hoe rechters knopen moesten doorhakken in juridische conflicten. Ze ontdekte heel persoonlijk dat veel van die conflicten voorkomen hadden kunnen worden als men zaken eerder beter had geregeld. ‘Bij een procedure tussen aandeelhouders van een bv dacht ik: had nou toch een behoorlijke aandeelhoudersovereenkomst gesloten, dan had je van tevoren alles kunnen regelen om conflicten te voorkomen (…) Ook bij echtscheidingen voelde ik mij weleens machteloos. Als mensen de zaken rondom hun huwelijk niet goed regelen, komen ze in de problemen als het tot een scheiding komt.’

Preventieve rol

Als rechter kun je dat allemaal vaak niet zeggen of is het mosterd na de maaltijd. Al deze overwegingen droegen eraan bij dat Roosenburg uiteindelijk koos voor het notariaat. Net als een rechter heeft de notaris een onafhankelijke rol, zegt ze, maar in tegenstelling tot de rechter kan de notaris voorkómen dat burgers in de toekomst een beroep moeten doen op toch al overbezette rechters en advocaten.
Ik heb daar niets aan toe te voegen. Beter kun je de essentiële preventieve rol van de notaris in onze rechtstaat niet onder woorden brengen. Als meer mensen de notaris gaan zien als een waardevolle adviseur om veel zaken vooraf goed te regelen, krijgen we een betere rechtsbescherming voor velen tegen veel lagere maatschappelijke kosten. En daardoor misschien ook wel een leukere samenleving. Wie zal het zeggen?