Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Omarm de poortwachtersrol

Staat Geert Wilders volgend jaar als premier op het bordes met een nieuwe ministersploeg? Het is bij dit schrijven nog totaal ongewis. De verkiezingen van 22 november heeft hij met zijn PVV overtuigend gewonnen, maar hoe de formatie gaat verlopen en of hij ook echt premier wordt: ik zou er geen uitspraak over durven doen. Het zijn onzekere tijden.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2023-08
Annerie 750x400

Juist nu is het van groot belang dat notarissen blijven staan voor de rechtszekerheid en rechtsbescherming. Dat wij controleren of onze cliënten ons niet misbruiken voor criminele activiteiten – of dat cliënten zelf niet worden misbruikt –, is essentieel om die rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ik weet dat die poortwachtersfunctie soms meer tijd en energie kost dan u lief is, maar in mijn ogen is die rol een van de redenen van ons (voort)bestaan. Doordat wij ervoor zorgen dat criminelen en andere kwaadwillenden geen vrij spel krijgen, hebben wij toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Betere informatie-uitwisseling

Die maatschappij mag van ons verwachten dat wij onze poortwachtersrol naar behoren uitoefenen, maar daar moet ook iets tegenover staan. Wij hebben de overheid nodig om ons de juiste instrumenten in handen te geven. Dat maakt het KPMG-rapport 'Krachten gebundeld' eens te meer duidelijk. In dit rapport doen wij samen met andere poortwachters als banken en makelaars voorstellen om onze rol beter te kunnen invullen. Een nationaal coördinator die de regie pakt in de anti-witwasaanpak, betere informatie-uitwisseling tussen poortwachters, een gezamenlijke voorziening om data te delen in de keten: het zijn geen onbekende voorstellen, maar het is goed om hierop te blijven hameren in politiek Den Haag.

Onmisbaar

Al sinds mijn aantreden als KNB-voorzitter pleit ik voor een 'grijze lijst' die het mogelijk maakt om collega-notarissen te waarschuwen voor verdachte personen of bedoelingen. In het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' wordt nu wel gesproken over onderlinge gegevensdeling, maar met dit voorstel zijn wij nog niet voldoende geholpen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze wensen en behoeften op het netvlies blijven staan van landelijke en regionale politici en ambtenaren op de ministeries. Zij kunnen hierin verandering brengen. Dit laat onverlet dat wij juist in de rol van poortwachter onmisbaar zijn voor de samenleving. Het is een wezenlijk onderdeel van ons beroep. Ik roep u dan ook op om deze rol te omarmen. Alleen zo kunnen wij functioneren als hoeders van rechtszekerheid en rechtsbescherming. Dat is, zeker in onzekere tijden, een groot goed.