Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Tuchtrecht hoort erbij

Opent u de Notamail ook vaak met frisse tegenzin? 'Altijd die berichten over wat een notaris nu weer verkeerd heeft gedaan'. Sinds ik voorzitter van de KNB ben en leden uit alle uithoeken van het land ontmoet, merk ik hoeveel angst er leeft voor het tuchtrecht. Zelfs studenten zijn hier al van doordrongen, valt mij op tijdens gastcolleges op de universiteit.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2024-02
voorwoord annerie 750x500

Die impact van tucht op het notariaat baart mij zorgen, zeker als je hoort dat dit voor sommige collega's een reden vormt om het vak te verlaten. Dat kan niet de bedoeling zijn!

Stress

Ik begrijp heel goed dat een tuchtklacht voelt als een aantasting van je beroepseer of, zoals een van de geïnterviewden in dit nummer het verwoordt, 'het raakt je in je notariële hart'. Je doet je werk naar eer en geweten, maar een klager trekt dat in twijfel. En die klager heeft in beginsel gelijk; de notaris moet aantonen dat hem niets te verwijten valt. Daarmee sta je voor je gevoel meteen al op achterstand en dat levert stress op, naast de tijd en energie die zo'n procedure kost.

Relativering

Toch is enige relativering op z'n plek. Op een totaal van ruim 1,7 miljoen akten werden in 2023 niet meer dan 112 klachten tegen notarissen ingediend, waarvan er nog geen 50 gegrond werden verklaard. Een tuchtklacht betekent natuurlijk niet automatisch dat je een slechte notaris bent. Fouten maken is menselijk en moet ook kunnen, mits je die fouten niet bewust maakt en ervan durft te leren.
Het zou een stap in de goede richting zijn als we tuchtrecht meer konden beschouwen als iets wat er nu eenmaal bij hoort, wat nodig is voor het waarborgen van de kwaliteit van onze beroepsgroep. We moeten er vooral voor waken dat we een 'leger van angst­ hazen' worden en niet meer durven te handelen, omdat dit mogelijk een tuchtklacht met zich mee zou kunnen brengen. Zo makkelijk word je nu ook weer niet voor de tuchtrechter gesleept. Als je je werk goed doet, hoef je daar helemaal niet bang voor te zijn. Want dat kom je ook vaak genoeg in de tuchtuitspraken tegen: beklaagden die in het gelijk worden gesteld. Die uitspraken ziet u toch ook? Ik hoop van harte dat dit themanummer van Notariaat Magazine eraan bijdraagt dat u de Notamail voortaan met meer vertrouwen tegemoetziet.