Logo KNB.nl
English

Bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en stuurt het bureau van de KNB aan.

In het bestuur zitten ten minste vijf (kandidaat-)notarissen, die voor een termijn van drie jaar gekozen worden. Zij kunnen één keer herbenoemd worden. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van twee jaar.

Samenstelling

Per april 2022 is het bestuur van de KNB als volgt samengesteld:

mw. mr. A.M.J.M. (Annerie) Ploumen (voorzitter)
notaris te Amsterdam

mr. I.M. (Isabelle) Cox
notaris te Veenendaal

mr. T.P. (Thijs) Flokstra
notaris te Amsterdam

mr. E.M.J.J. (Ed) Engelen
notaris te Midden-Drenthe

mw. mr. A.C. (Annette) van der Klooster
kandidaat-notaris te Amsterdam

mw. mr. M. (Marieke) Schoonhoven
kandidaat-notaris te Schagen

mr. B.L.W.P. (Bart) Versteeg
notaris te Maastricht

Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet Normering Topinkomens (WNT), legt beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. In de jaarrekening legt de KNB verantwoording af ten aanzien van de bezoldiging van de leden van het bestuur en de ledenraad. Aangesloten wordt bij de norm die ieder jaar door de overheid opnieuw wordt vastgesteld.

Bekijk de overzichten WNT van het bestuur en de ledenraad van de KNB: