Logo KNB.nl
English

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt samen met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Deze Commissie volgt de Nederlandse en Europese ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en het financieel recht.

Advies uitbrengen

De Commissie brengt namens de beide beroepsorganisaties advies uit over wetsontwerpen en wetsvoorstellen aan verschillende ministeries en het parlement. De adviezen zijn met name gericht op de bevordering van de wetgevingskwaliteit en dienen het belang van een goede beroepsuitoefening door notarissen en advocaten.

Adviezen

De adviezen van de Commissie zijn openbaar.

Samenstelling Commissie

De heer mr. A.F.J.A. (Fons) Leijten, advocaat, voorzitter
Stibbe, Amsterdam

Mevrouw mr. Y. (Yvette) Borrius, advocaat
Florent, Amsterdam

De heer mr. G.C. (Gerco) van Eck, notaris
Loyens & Loeff, Rotterdam

De heer prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink, advocaat-lid, counsel
Stibbe, Amsterdam  

De heer prof. mr. L.G.H.J. (Louis) Houwen, advocaat
Dirkzwager, Nijmegen

De heer mr. L.W. (Laurens) Kelterman, notaris
VBC, Amsterdam

De heer prof. mr. B. (Bastiaan) Kemp, advocaat
Loyens & Loeff, Amsterdam

De heer mr. drs. R.H. (Reinier) Kleipool, notaris
De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam

Mevrouw mr. M.L.E. (Mariëtte) Plaggemars, notaris
Damsté, Enschede

De heer prof. mr. G.J.C. (Günther) Rensen, notaris-lid, professional support lawyer
Allen & Overy, Amsterdam

De heer mr. G.P. (Guido) Roth, advocaat
Finnius, Amsterdam

Mevrouw mr. K.A. (Karen) Verkerk, notaris
Dirkzwager, Arnhem

De heer mr. N.J.M. (Jacco) Sjerps, secretaris, j.sjerps@knb.nl  
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Den Haag