Logo KNB.nl
English

Internationale samenwerking

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) behartigt de belangen van het Nederlandse notariaat ook over de grens. De KNB is nauw betrokken bij internationale ontwikkelingen en maakt deze onderdeel van het nationaal beleid.

De KNB is aangesloten bij twee internationale samenwerkingsverbanden van notariaten: CNUE (Europabreed) en UINL (wereldwijd).

CNUE

De Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) is de koepelorganisatie van de 22 lidstaten binnen de Europese Unie die een notariaat kennen. De CNUE, ook wel de Raad voor Europese notariaten genoemd, vertegenwoordigt de beroepsgroep op Europees niveau.

Taken

De CNUE bepaalt de positie van de gezamenlijke Europese notariaten ten opzichte van het beleid van de Europese instellingen. De raad is actief betrokken bij de totstandkoming van Europese regelgeving die het notariaat aangaat. Overige taken van CNUE:

  • het verzorgen van de permanente educatie van notarissen in Europees recht;
  • het organiseren van grensoverschrijdende seminars voor aangesloten notariaten, ook in Nederland.

Inbreng KNB

De KNB heeft inspraak in de Algemene Vergadering. Vertegenwoordigers van het Nederlands notariaat delen hun kennis en visies in de ruim tien werkgroepen van de CNUE. Deze werkgroepen richten zich op bijvoorbeeld Vennootschapsrecht, Anti-witwasrichtlijnen, Nieuwe technologieën, Familierecht, Erfrecht, Vastgoedrecht en mediation.

De KNB heeft het Nederlandse peer review systeem gepresenteerd bij de CNUE: brochure Engels (pdf 935 kB); brochure Frans (pdf, 911 kB). Andere Europese notariaten zijn daarin zeer geïnteresseerd.

Verder heeft de KNB meegewerkt aan een position paper over het Europese notariaat: Plan 2020. Dit plan beschrijft de meerwaarde van het notariaat voor de maatschappij en is in verschillende talen beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor een overzicht van de aangesloten notariaten en het laatste nieuws op de website van de CNUE. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Lees ook de brochure van en over de CNUE (pdf, 2,0 MB).

Europees Notarieel Netwerk (ENN)

Het ENN, onderdeel van CNUE, is aanspreekpunt voor (kandidaat-)notarissen die te maken krijgen met grensoverschrijdende zaken. Zij vinden zo snel hun weg in een ander Europees land. Meer informatie op de website Europees Notarieel Netwerk.

ARERT

Via het netwerk van ARERT kunnen verschillende Europese testamentenregisters met elkaar communiceren. Zo kunnen alle Europese burgers een testament vinden van een overleden persoon, in welk land ook geregistreerd. Zie voor meer informatie de website van ARERT.

UINL

De Union Internationale du Notariat (UINL), ook wel aangeduid als Union, is een wereldomspannende organisatie van notariaten. Meer dan tachtig landen zijn hierbij aangesloten.

Elk werelddeel heeft een eigen commissie en subcommissies. De commissies verrichten wetenschappelijke studies en leggen de resultaten vast in rapporten. Op Europees niveau is de commissie CAE (Commission des Affaires Européennes) actief. Deze commissie komt twee keer per jaar bijeen.

De UINL organiseert elke drie jaar een wetenschappelijk congres. In november 2019 was het congres in Jakarta. Kijk voor meer informatie op de website van de UINL.

vlag-europa

Europese gids van notarissen

De Europese gids van notarissen is een zoekmachine waarin Europese burgers, ondernemers en juridische dienstverleners de contactgegevens van circa 40.000 notarissen in de Europese Unie kunnen achterhalen.

Bepalingen in de Europese landen

Onderstaande websites bieden basisinformatie over de regels en bepalingen die gelden in de verschillende Europese landen, in alle talen van de EU.