Logo KNB.nl
English

MKB-Nederland

De KNB is actief lid van MKB-Nederland, de organisatie van en voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waartoe ook notarissen behoren.

Jef Oomen, oud-voorzitter van de KNB, is lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland vanuit de adviserende branches in de dienstensector. Daarnaast hebben enkele medewerkers van de KNB zitting in commissies van MKB-Nederland, bijvoorbeeld de commissie Ondernemerschapsbeleid. In deze commissie worden de – voor het midden- en kleinbedrijf relevante – beleidsonderwerpen ondernemerschap, financiering, innovatie en fiscaliteit behandeld. Zo wordt door vertegenwoordigers van een grote diversiteit aan branches bijgedragen aan de vorming van het beleid voor ondernemerschap van MKB-Nederland.

Door samen te werken met en binnen MKB-Nederland houdt de KNB voeling met het bedrijfsleven. Waar mogelijk maakt de KNB de toegevoegde waarde van de notaris voor ondernemers zichtbaar.

Met VNO-NCW - MKB-Nederland heeft de KNB een EU lobbyagenda voor het MKB opgesteld: ACT small first.