Logo KNB.nl
English

Stichting ECH

Stichting ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken) verzorgt de berichtenuitwisseling tussen hypothecair financier en notariskantoor ter ondersteuning van de processen passeren en aflossen van hypotheken. Zij kunnen hierdoor op een uniforme, veilige manier communiceren.

Doel van dit elektronische communicatiesysteem is besparing van tijd en kosten en verhoging van kwaliteit. Van de notariskantoren maakt 95 procent van ECH gebruik. Een groot aantal financiers is bij ECH aangesloten.

Beheer

ECH is een branche-initiatief. Daarom wordt het systeem beheerd door een stichting (dus zonder winstoogmerk). Hierdoor wordt een puur commerciële exploitatie van de berichtenstandaard voorkomen. Notariskantoren en aangesloten hypothecaire financiers hebben zitting in een raad van advies en in een gebruikersraad. De KNB zit in het bestuur van de stichting samen met de Rabobank. Daarnaast benoemt ook de raad van advies een bestuurder.

Meer informatie op de website van Stichting ECH.