Logo KNB.nl
English

Responsible disclosure Hall of fame

De KNB wil de volgende personen bedanken voor het ontdekken en delen van kwetsbaarheden op onze websites:
KNB wants to say 'thanks' to the following persons for discovering and sharing vulnerabilities on our websites: