Logo KNB.nl
English

Beoordeling financieel misbruik

De KNB heeft een stappenplan voor notarissen gemaakt waarin wordt beschreven wat zij kunnen doen bij een constatering of vermoeden van financieel misbruik. Het stappenplan moet de notaris praktische handvatten bieden.

Stap 1 Signaleren & onderzoeken

De notaris moet alert zijn op bepaalde situaties, zoals: een ander dan de cliënt heeft de afspraak gemaakt of wil aanwezig zijn bij de bespreking, de oudere wil niets zeggen zonder de aanwezigheid van een ander. Het stappenplan biedt een set vragen, maar ook tips als maak een tweede afspraak bijvoorbeeld bij cliënt thuis. Of vraag een (ervaren) collega het tweede gesprek te voeren.

Stap 2 Consulteren

De notaris kan overleggen met een collega-notaris of anoniem advies inwinnen bij de organisatie Veilig Thuis.

Stap 3 Bespreken

De notaris bespreekt zijn bevindingen met zijn cliënt. Belangrijk is hier een onderscheid te maken tussen veronderstellingen en feiten.

Stap 4 Afwegen

De notaris maakt uiteindelijk een afweging of sprake is van financieel misbruik of een vermoeden daarvan en neemt dit op in het cliënt-dossier.

Stap 5 Beslissen

Bij een redelijk vermoeden van financieel misbruik moet de notaris dienstweigeren. Maar daarnaast kan hij ervoor zorgen dat er maatregelen worden getroffen om het financieel misbruik te stoppen. Er kan bijvoorbeeld een (nieuwe) gevolmachtigde wordt benoemd en/of een toezichthouder op die gevolmachtigde. Verder kan er bewind worden aangevraagd. Ook kan de notaris een melding doen bij Veilig Thuis.

Stap 6 Nazorg

De notaris belt of bezoekt de cliënt om te zien hoe het gaat. Of hij zorgt dat anderen dat doen.