Logo KNB.nl
English

Wat is financieel misbruik?

Financieel misbruik is het ongepast gebruik van de bezittingen van een ander. Het begint vaak klein, bijvoorbeeld eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van iemand anders. Maar ook financiële uitbuiting door diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken komt tegenwoordig steeds vaker voor.

De samenleving vergrijst en ook het aantal sociaal geïsoleerde ouderen neemt toe. Met name vrouwen boven de 80, die alleen wonen, vormen een risicogroep voor financieel misbruik, zo blijkt uit onderzoek. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans toe dat ze afhankelijk van anderen worden voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Het is belangrijk dat ouderen zelf de regie in handen nemen en alles volgens hun wensen en behoeften laten vastleggen. Zo kunnen zij een testament of levenstestament maken, of een volmacht geven aan iemand die zij vertrouwen.

Levenstestament

In het levenstestament legt iemand vast wie namens hem of haar beslissingen mag nemen als deze persoon zelf door ziekte of ongeval niet meer hiertoe in staat is. In de meeste gevallen bestaat een levenstestament uit twee volmachten: een voor de zakelijke belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Denk hierbij aan wensen over persoonlijke verzorging, medische beslissingen en het beheer van financiën.

In de kern is het levenstestament een volmacht. Degene die de zaken waarneemt, is dan ook een gevolmachtigde. Bij een levenstestament wordt voor de gevolmachtigde ook wel de term 'levensexecuteur' gebruikt. Een levenstestament is maatwerk en afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen. De notaris adviseert ouderen over de mogelijkheden van het levenstestament.

Meer informatie, zie www.notaris.nl/levenstestament.