Logo KNB.nl
English

Twijfels over UBO-register


PageMetaInformation[ 1]

De KNB twijfelt aan de bruikbaarheid van het UBO-register. Wie de UBO(‘s) is (zijn) is veelal niet met zekerheid vast te stellen.

Verder zal het register door de hierin op te nemen entiteiten zelf gevuld gaan worden. Hierdoor is de kans groot dat de inhoud van het register niet betrouwbaar is. Op grond van de richtlijn mogen de afnemers van de gegevens ook niet op de juistheid van het register vertrouwen. De inhoud kan slechts als hulpmiddel worden gebruikt om tot de vaststelling van de identiteit van UBO´s te komen. Als het register onbetrouwbaar is, heeft het weinig toegevoegde waarde.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het kabinet in juni 2015 gevraagd terughoudend te zijn met de implementatie van het UBO-register. Volgens de organisaties sluiten familiebedrijven in Nederland niet uit dat zij naar het buitenland zullen vertrekken, omdat ze vrezen voor hun privacy als zij verplicht worden hun grootaandeelhouders in te schrijven in een openbaar register.

Aanjager van de komst van het UBO-register is Europarlementariër Judith Sargentini (Groenen/Groen Links). Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft zich lang verzet tegen de komst van zo´n register, maar heeft er uiteindelijk – evenals de Europese Commissie en de ministers van Financiën van de andere EU-lidstaten – mee ingestemd.