‘Economische groei moet komen van productiviteit’

De Nederlandse economie brak vorig jaar op veel punten records. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft daaraan in belangrijke mate bijgedragen met een banengroei van 132.000 in 2017. Er zijn nu meer mensen aan het werk dan ooit. Dit schrijft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in het jaarbericht Staat van het MKB 2018.

Het hoogtepunt van de conjunctuur lijkt inmiddels achter ons te liggen. Economische groei zal steeds meer moeten komen van productiviteit in plaats van werkgelegenheid.
‘Er is veel potentie in het Nederlandse mkb, maar het is nog onvoldoende gelukt om een breed gedragen productiviteitsgroei te realiseren. De roep om gekwalificeerd personeel neemt hand over hand toe’, aldus voorzitter Harold Goddijn in de Staat van het MKB 2018. 25 procent van de bedrijven vindt personeelstekort echt een probleem.

Snelgroeiende bedrijven
Succesvolle bedrijven bieden inzichten om tot nieuwe groei te komen, zo staat er in de Staat van het MKB 2018. ‘Ten eerste zijn het forse investeerders, bijvoorbeeld in data, software, kennis en ict. Snelgroeiende bedrijven hebben daarnaast relatief veel ict’ers in dienst. Dit wijst op een integrale rol van digitalisering door de hele onderneming.’ Daarnaast onderscheiden snel groeiende bedrijven zich volgens het comité ook door een brede blik op innovatie. Ze vernieuwen niet alleen hun kernproduct of dienst, maar ook hun bredere werkprocessen en organisatie. Daarnaast zijn succesvolle bedrijven erop gericht om scherpe keuzes te maken in waar zij zich wel en niet op richten.

Ondernemingsklimaat
Het comité blijft aandacht vragen voor andere aspecten van de kwaliteit van het ondernemingsklimaat. Zo dient de toegang tot financiering voldoende te zijn gewaarborgd, moet wetgeving toekomstbestendig zijn en toegesneden op een duurzame en digitale economie en kan de publieke dienstverlening verder worden gemoderniseerd.

Verder in het nieuws

Meer mensen werkzaam in het notariaat

Het aantal toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers is het derde kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van hetzelfde een jaar eerder. De grootste stijging is zichtbaar bij de toege...

In de oorlog ontslagen notarissen krijgen eerherstel

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond o...

Notariaat viert feest met de consument

Met gebak naar de hockeyclub, met appels naar het stadcentrum of met koffie en taart naar het bejaardenhuis. Het notariaat was zaterdag 3 november overal. Dit onder het motto: ‘De notaris is jarig en ...