‘Economische groei moet komen van productiviteit’

De Nederlandse economie brak vorig jaar op veel punten records. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft daaraan in belangrijke mate bijgedragen met een banengroei van 132.000 in 2017. Er zijn nu meer mensen aan het werk dan ooit. Dit schrijft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in het jaarbericht Staat van het MKB 2018.

Het hoogtepunt van de conjunctuur lijkt inmiddels achter ons te liggen. Economische groei zal steeds meer moeten komen van productiviteit in plaats van werkgelegenheid.
‘Er is veel potentie in het Nederlandse mkb, maar het is nog onvoldoende gelukt om een breed gedragen productiviteitsgroei te realiseren. De roep om gekwalificeerd personeel neemt hand over hand toe’, aldus voorzitter Harold Goddijn in de Staat van het MKB 2018. 25 procent van de bedrijven vindt personeelstekort echt een probleem.

Snelgroeiende bedrijven
Succesvolle bedrijven bieden inzichten om tot nieuwe groei te komen, zo staat er in de Staat van het MKB 2018. ‘Ten eerste zijn het forse investeerders, bijvoorbeeld in data, software, kennis en ict. Snelgroeiende bedrijven hebben daarnaast relatief veel ict’ers in dienst. Dit wijst op een integrale rol van digitalisering door de hele onderneming.’ Daarnaast onderscheiden snel groeiende bedrijven zich volgens het comité ook door een brede blik op innovatie. Ze vernieuwen niet alleen hun kernproduct of dienst, maar ook hun bredere werkprocessen en organisatie. Daarnaast zijn succesvolle bedrijven erop gericht om scherpe keuzes te maken in waar zij zich wel en niet op richten.

Ondernemingsklimaat
Het comité blijft aandacht vragen voor andere aspecten van de kwaliteit van het ondernemingsklimaat. Zo dient de toegang tot financiering voldoende te zijn gewaarborgd, moet wetgeving toekomstbestendig zijn en toegesneden op een duurzame en digitale economie en kan de publieke dienstverlening verder worden gemoderniseerd.

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...