Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.

Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een eenoudergezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor de geboorte
In het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2 deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na de geboorte
Wanneer het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd, is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten voorkomen.

Voogd
Een ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te respecteren.

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.