Ollongren houdt vast aan nieuw energielabel per 1 januari

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken wil per 1 januari 2021 toch het nieuwe energielabel invoeren. Dit ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer eerder een motie aannam om de invoering uit te stellen. Volgens haar is uitstel niet mogelijk door de Europese regelgeving.

De minister belooft wel een onderzoek te starten naar het drukken van de kosten, gaat de prijsontwikkeling monitoren en komt met een internationale vergelijking. Dit belooft zij in de tweede helft van 2021 met de Tweede Kamer te delen.

Betrouwbaarder en duurder
Vanaf 1 januari gaan adviseurs de woning bezoeken om de duurzaamheid ervan vast te stellen. De woningeigenaar krijgt hierdoor een meer nauwkeurig en uitgebreid label. Volgens de VVD zijn huiseigenaren dan ook een stuk duurder uit: het gaat van 10 euro naar 190 euro. Volgens Ollongren wordt het energielabel juist betrouwbaarder. De notaris dient de verkoper te wijzen op zijn of haar wettelijke verplichting tot overhandiging van het energielabel.

Oude energielabels
Definitieve energielabels die per 1 januari 2021 nog geldig zijn, blijven voor de nog lopende termijn geldig.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...