Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit type eigendom te onderscheiden van andere opstalrechten, wordt voorgesteld een 'Opstalrecht duurzaam' te introduceren in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Dit voorstel gaat binnenkort naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het voorstel is tot stand gekomen met inbreng van het Kadaster, de Rijksuniversiteit Groningen, Olenz notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Een mogelijke introductie van het label 'Opstalrecht duurzaam' in de BRK vergroot de herkenbaarheid van een duurzame installatie in de BRK. Momenteel worden zaken als zonnepanelen of een warmtepomp daarin als 'normaal' opstalrecht of als 'opstalrecht nutsvoorziening' geregistreerd.

Goedkoper
Het Kadaster verwacht dat het meer en goedkoper duidelijkheid kan bieden in de rechten en plichten van een perceel. Het opvragen en duiden van akten, omdat nu niet altijd duidelijk is wat onder bijvoorbeeld een 'opstalrecht nutsvoorziening' wordt verstaan, kost veel geld.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...