Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in haar reactie op de preconsultatie over deze voorgenomen modernisering. Later dit jaar volgt een consultatie over het uiteindelijke wetsvoorstel.

Het kabinet streeft naar modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel en heeft hierover een preconsultatie gehouden. De KNB steunt dit streven. Door de oorlog in Oekraïne en de Rusland- en Belarussancties die naar aanleiding hiervan zijn uitgebreid of ingesteld, is het belang van een adequaat sanctiestelsel actueel. Het is daarom goed om in lijn met de aanbevelingen van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving waar nodig en mogelijk te komen tot een versterking van het Nederlandse sanctiestelsel.

Toezicht
In haar reactie op de preconsultatie schrijft de KNB dat waar mogelijk bestaande relevante regelingen moeten worden gevolgd, zoals de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor het beoogde bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht op notarissen moet waar dat kan worden aangesloten bij het toezicht op notarissen dat is geregeld in de Wna en de Wwft en dat wordt gehouden door het Bureau Financieel Toezicht.

Meldplicht
Vanwege het uitbreiden van bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht naar onder meer notarissen moeten notarissen zich aan de meldplicht die nu voor financiële instellingen geldt houden. De KNB wijst er op dat hiervoor een wettelijke doorbreking van de notariële geheimhoudingsplicht nodig is. Bij deze doorbreking moet nauwkeurig worden bepaald op welke gegevens de meldplicht betrekking heeft, wanneer deze van toepassing is en aan wie moet worden gemeld. Vanwege het maatschappelijk belang van de notariële geheimhoudingsplicht moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met de melding. Ook is van belang op welke wijze en in welke vorm de gegevens moeten worden verstrekt. Hierbij moet sprake zijn van een efficiënt meldproces.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...