Invoering eHerkenning uitgesteld

Voor de invoering van eHerkenning om in te loggen bij het Kadaster is meer tijd nodig. Dat hebben banken, verzekeraars, de KNB en de notariële softwareleveranciers aangegeven. Daarom laat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hugo de Jonge, de invoeringsdatum van 31 januari 2024 los. Het streven is nu om eHerkenning in de eerste helft van 2024 in te voeren.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat hij in overleg met het Kadaster en diverse professionele gebruikers daarvan een werkbaar tijdpad gaat bepalen. Zijn streven blijft om eHerkenning op zo kort mogelijk termijn in te voeren.

Notarispas
De KNB dringt ondertussen aan op een alternatief voor eHerkenning, de Notarispas. Daarover is de KNB nog steeds in gesprek met onder meer het Kadaster en BZK. Deze vorm van inloggen lijkt volgens de notariële softwareleveranciers beter aan te sluiten bij de juridische structuur van het notariaat, meer zekerheid te bieden over de identiteit van de gebruiker en te voorkomen dat elke organisatie die eHerkenning gaat invoeren zelf moet vaststellen of iemand notaris is.

Verbetering beveiliging
De invoering van een nieuw inlogmiddel voor het Kadaster is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodig om de digitale beveiliging van het Kadaster te verbeteren. Om dit mogelijk te maken moeten notariële softwareleveranciers hun software aanpassen.

Verder in het nieuws

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...