Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notariaat Zakelijk behandelde 4 zaken: 4 minder dan een jaar daarvoor. In 2022 lag het aantal zaken voor beide commissies al lager dan in 2021. De commissie noemt geen reden voor deze daling.

De Commissie Notariaat behandelt klachten van consumenten tegen notarissen. Van de 60 behandelde zaken zijn er in 34 in 2023 ingediend, blijkt uit het jaarverslag. De meeste geschillen gingen onder meer over de kwaliteit van de dienstverlening, het handelen van de notaris en de (hoogte van de) declaratie van de notaris.

Einduitspraken
In 36 zaken heeft de commissie een einduitspraak gedaan. Daarbij is 12 keer de klant (deels) in het gelijk gesteld. In veruit de meeste zaken kreeg de klant ongelijk. Aan het einde van 2023 stonden er nog 13 zaken open om door te behandelen.

Zakelijke klachten
Van de 4 zaken die de Commissie Notariaat Zakelijk vorig jaar behandelde, is er slechts 1 daadwerkelijk in 2023 ingediend. Het gaat hierbij om zaken van notarissen tegen ondernemers en andersom. De commissie heeft volgens het jaarverslag vorig jaar 2 keer een einduitspraak gedaan. In 1 geval kreeg de cliënt (deels) gelijk, in de andere zaak kreeg de cliënt ongelijk. Aan het einde van het jaar stond nog 1 zaak open om in 2024 door te behandelen.

Geschillencommissies Notariaat
Het notariaat is sinds maart 2013 aangesloten bij de Geschillencommissie. Cliënten kunnen hier op een laagdrempelige wijze geschillen voorleggen over de kwaliteit van dienstverlening van de notaris, hoogte van declaraties en een schadevergoeding vragen tot 10.000 euro. Ook de notaris kan bij openstaande declaraties een beroep doen op de Geschillencommissie. Is in dat geval de cliënt een consument, dan dient deze wel in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...