Logo KNB.nl
English

Toegankelijkheid notariaat is meer dan een geldkwestie

Annerie Ploumen
Annerie auteursblokje column 2022

Ik ben blij dat SP-Kamerlid Michiel van Nispen een plan heeft uitgewerkt voor een sociaal notariaat. En fijn ook dat de eerste politieke reacties positief zijn (zie het interview op pagina 12). Het verlagen van de drempel voor de notaris is van belang voor grote groepen burgers voor wie de gang naar onze kantoren niet vanzelfsprekend is. Ook zij hebben recht op goede rechtsbescherming.

Lees de column in Notariaat Magazine nummer 1, februari 2023