Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Toegankelijkheid notariaat is meer dan een geldkwestie

Ik ben blij dat SP-Kamerlid Michiel van Nispen een plan heeft uitgewerkt voor een sociaal notariaat. En fijn ook dat de eerste politieke reacties positief zijn (zie het interview met Van Nispen). Het verlagen van de drempel voor de notaris is van belang voor grote groepen burgers voor wie de gang naar onze kantoren niet vanzelfsprekend is. Ook zij hebben recht op goede rechtsbescherming.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2023-01
Annerie NM6 750x500

'De drempel van onze kantoren blijft voor sommigen te hoog'

En laten we niet vergeten hoe groot de maatschappelijke waarde kan zijn van de preventieve werking van het notariaat. Als zaken tijdig goed (en tegen relatief lage kosten) worden vastgelegd, kunnen vaak veel hogere kosten van juridische procedures achteraf worden bespaard.

Maatschappelijke rol

Dat de SP een sterk accent legt op de betaalbaarheid van notariële hulp, is logisch. Er is echter, zoals ik al eerder heb gezegd, meer nodig om het notariaat voor alle Nederlanders toegankelijk te maken. Daar ligt een belangrijke rol voor onszelf. Als we onze maatschappelijk rol serieus nemen, moeten we de komende jaren nog meer doen om de drempel tot onze dienstverlening te verlagen.
Dat betekent: begrijpelijke taal spreken, ook voor mensen met een taalachterstand, een andere culturele achtergrond of een verstandelijke beperking. En vaker dan nu zullen we ons kantoor moeten verlaten en de mensen opzoeken in buurten en wijken. De drempel van onze kantoren blijft voor sommige cliënten in de praktijk immers te hoog. Dan kan het helpen om als (kandidaat-)notaris bijvoorbeeld een paar dagdelen per maand zitting te nemen bij een rechtswinkel of een Huis van het Recht. Goed voor de toegankelijkheid van het notariaat en, eerlijk gezegd, als professional kun je er veel van leren en je blikveld verruimen.

Extra inspanning

Het is maar een voorbeeld. Laat ieder doen wat in zijn of haar mogelijkheden ligt. Voor de komende jaren hoop ik op een extra inspanning van ons allemaal om de toegang tot onze belangrijke juridische dienstverlening voor alle Nederlanders verder te verbeteren. Dat is essentieel in het kader van onze grote rol in de samenleving. Het politieke voorstel om de financiële drempel te verlagen voor burgers die dat nodig hebben, is daarbij een zeer welkome steun in de rug.

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl