Streep door samen­stellings­verklaring bij kwartaalcijfers

De algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers van notariskantoren wordt afgeschaft. Dat heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) aangegeven in een overleg met het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit zorgt voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de wens tot afschaffing te ondersteunen.

De KNB en het BFT zijn bezig met het instellen van een gezamenlijke werkgroep die beide besturen moet adviseren over hoe het toezicht anders en beter kan. De werkgroep gaat concrete voorstellen ontwikkelen (pdf) voor een betere communicatie, de beperking van de administratieve lasten en de versterking van de kwaliteit van het toezicht. Het advies is rond de zomer gereed.

Integere cijfers
Met het afschaffen van de samenstellingsverklaring komt het BFT tegemoet aan de wensen van het notariaat. De verklaring, die door een accountant moet worden afgegeven, was ingesteld om integere cijfers te verkrijgen. Dat is volgens het BFT ook gelukt: er zijn minder situaties geweest waarbij kwartaalcijfers onjuistheden bevatten. Notarissen vonden de samenstellingsverklaring echter kostbaar en zij zagen de meerwaarde ervan vaak niet in. Daarom gaat de werkgroep van KNB en BFT nu op zoek naar alternatieven. Een van de mogelijkheden is dat in specifieke gevallen het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wel kan worden verplicht.

Opgeschort
De verplichting om de verklaring te overleggen was overigens al opgeschort door het BFT naar aanleiding van uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam in september 2017. Daarbij was het oordeel dat de Wet op het notarisambt onvoldoende basis biedt voor de verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen. De bestuursrechter deed zijn uitspraak nadat notariskantoren niet de gevraagde ontheffing voor de verklaring kregen en daartegen in beroep gingen.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2019

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen die ook voor de notariële prak...