Mediation

Standpunt

De KNB vindt mediation een interessant werkterrein voor het notariaat en stimuleert notarissen dit werkterrein te betreden. Wel benadrukt de KNB dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en mediationzaken. Verder vindt de KNB het belangrijk dat het tuchtrecht voor mediators goed is geregeld. De KNB pleit ervoor dat niet meer dan één tuchtrechter mag oordelen over het handelen van de notaris als mediator.

Toelichting

Notarissen kunnen ook als mediator optreden. Mediation kent op dit moment geen verankering in de wet en er zijn nog geen regels over wie, wanneer als beëdigd mediator mag optreden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil meer orde aanbrengen.

Wat staat in het concept wetsvoorstel?

Het huidige wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor de beëdigde mediator. Voor de term ‘beëdigd mediator’ is gekozen om aan te sluiten bij de ook wettelijk verankerde beëdigde tolk.

Het wetsvoorstel bevat strenge kwaliteitseisen, de verplichting om voldoende juridische kennis ter beschikking te stellen, een eigen tuchtrecht en een geheimhoudingsplicht.

De geslaagde scheidingsmediation kan door de mediator worden afgerond met een verzoekschrift tot het uitspreken van de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Tussenkomst van een advocaat is dan niet meer nodig.

Op het ministerie wordt nog steeds, in overleg met veldpartijen, verder gedacht over het wetsvoorstel.

Nieuws over dit standpunt

MfN: ‘Stimuleer gebruik van mediation’

Mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel. Ook moet het gebruik daarvan worden gestimuleerd. Dat adviseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waar ook de Vereniging...

VVD trekt initiatiefwetsvoorstellen mediation in

De VVD trekt de initiatiefwetsvoorstellen over mediation in. Dit heeft Tweede Kamerlid Foort van Oosten laten weten. Hij stelt daarbij dat het ministerie van Veiligheid en Justitie zelf wetsvoorstelle...

Notariaat Magazine over dit standpunt

10 Artikelen