Mediation

Standpunt

De KNB vindt mediation een interessant werkterrein voor het notariaat en stimuleert notarissen dit werkterrein te betreden. Wel benadrukt de KNB dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en mediationzaken. Verder vindt de KNB het belangrijk dat het tuchtrecht voor mediators goed is geregeld. De KNB pleit ervoor dat niet meer dan één tuchtrechter mag oordelen over het handelen van de notaris als mediator.

Toelichting

Notarissen kunnen ook als mediator optreden. Mediation kent op dit moment geen verankering in de wet en er zijn nog geen regels over wie, wanneer als beëdigd mediator mag optreden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil meer orde aanbrengen.

Stand van zaken

Begin 2013 diende toenmalig Kamerlid Ard van der Steur het initiatiefwetsvoorstel mediation in. Toen hij in 2015 minister van Veiligheid en Justitie werd, trok de VVD-Kamerfractie dit wetsvoorstel in, zodat Van der Steur op het ministerie verder kon met een (ander) wetsvoorstel. Na het aftreden van Van der Steur is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) over het wetsvoorstel in gesprek gebleven met het ministerie.

In januari 2019 stuurde de Mediators Federatie Nederland (MfN) een brief aan het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). De KNB is via de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) vertegenwoordigd in de MfN. De brief bevat aanbevelingen voor een wettelijke verankering en stimulering van mediation.

In mei 2019 organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een 'meditationtafelgesprek' over een nieuw voorstel.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft in 2020 een conceptwetsvoorstel gemaakt dat de kwaliteit van mediation moest waarborgen. Het voorstel moest ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. Vanwege een gebrek aan draagvlak is dit conceptvoorstel in juli 2021 ingetrokken.

Nieuws over dit standpunt

Subsidie voor mediation per 1 maart 2023

Betalende procespartijen die vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen, kunnen daarvoor vanaf 1 maart 2023 subsidie krijgen. Dit houdt in dat zij voor de eerste 2,5 uur van de mediation een s...

Streep door conceptwetsvoorstel mediation

Vanwege een gebrek aan draagvlak trekt de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, het conceptwetsvoorstel inzake mediation in. Veel van de betrokken partijen plaatsen bijvoorbeeld vraagtekens ...

Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerecht...

'Geef mediation een grotere rol'

Er moet een wet komen die mediation een grotere rol geeft in de maatschappij. Hier waren alle aanwezigen van de bijeenkomst over mediation het donderdag 23 mei over eens. Zij spraken elkaar bij het mi...

Notariaat neemt deel aan mediationtafelgesprek

Een mediator moet ruimere bevoegdheden bij echtscheidingszaken krijgen en conflicten met de overheid kunnen oplossen. Kortom: mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel....

Notariaat Magazine over dit standpunt

10 Artikelen