Mediation

Standpunt

De KNB vindt mediation een interessant werkterrein voor het notariaat en stimuleert notarissen dit werkterrein te betreden. Wel benadrukt de KNB dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en mediationzaken. Verder vindt de KNB het belangrijk dat het tuchtrecht voor mediators goed is geregeld. De KNB pleit ervoor dat niet meer dan één tuchtrechter mag oordelen over het handelen van de notaris als mediator.

Toelichting

Notarissen kunnen ook als mediator optreden. Mediation kent op dit moment geen verankering in de wet en er zijn nog geen regels over wie, wanneer als beëdigd mediator mag optreden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil meer orde aanbrengen.

Wat staat in het concept wetsvoorstel?

Het huidige wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor de beëdigde mediator. Voor de term ‘beëdigd mediator’ is gekozen om aan te sluiten bij de ook wettelijk verankerde beëdigde tolk.

Het wetsvoorstel bevat strenge kwaliteitseisen, de verplichting om voldoende juridische kennis ter beschikking te stellen, een eigen tuchtrecht en een geheimhoudingsplicht.

De geslaagde scheidingsmediation kan door de mediator worden afgerond met een verzoekschrift tot het uitspreken van de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Tussenkomst van een advocaat is dan niet meer nodig.

Op het ministerie wordt nog steeds, in overleg met veldpartijen, verder gedacht over het wetsvoorstel.

In januari 2019 stuurde de Mediators Federatie Nederland (MfN) een brief aan het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). De KNB is via de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) vertegenwoordigd in de MfN. De brief bevat aanbevelingen voor een wettelijke verankering en stimulering van mediation.

Eind mei 2019 organiseerde het ministerie van J&V een meditationtafelgesprek over een nieuw voorstel voor mediation.

Nieuws over dit standpunt

Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerecht...

'Geef mediation een grotere rol'

Er moet een wet komen die mediation een grotere rol geeft in de maatschappij. Hier waren alle aanwezigen van de bijeenkomst over mediation het donderdag 23 mei over eens. Zij spraken elkaar bij het mi...

Notariaat neemt deel aan mediationtafelgesprek

Een mediator moet ruimere bevoegdheden bij echtscheidingszaken krijgen en conflicten met de overheid kunnen oplossen. Kortom: mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel....

MfN: ‘Stimuleer gebruik van mediation’

Mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel. Ook moet het gebruik daarvan worden gestimuleerd. Dat adviseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waar ook de Vereniging...

Notariaat Magazine over dit standpunt

10 Artikelen