Notariaat adviseert Europese Commissie over digitaal Europa

De plannen van de Europese Commissie voor een digitaal Europa zijn ook relevant voor het notariaat. Onder meer de digitale uitwisseling van documenten en de digitale handtekening maken deel uit van de plannen. Daarom heeft de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, besloten om de commissie te adviseren over dit onderwerp.

Volgens de Europese Commissie moet Europa meer collectief investeren in de nieuwste technologieën. Nu is er een toenemende scheefgroei tussen vraag en aanbod van steeds hogere eisen aan computers, gegevensbehandeling, cyberveiligheid en artificial intelligence. De commissie heeft daarom een Digitaal Europa programma (pdf) voorgesteld, met de bedoeling dat lidstaten het eens worden over de daarin opgenomen programma’s voor 2021-2022. Het gaat daarbij vooral om het co-financieren van projecten die lidstaten niet alleen kunnen uitvoeren. Alleen met collectieve actie op Europees niveau kan Europa wereldwijd blijven meedoen en autonoom blijven.

Grensoverschrijdend
De nieuwe projecten gaan onder meer over grensoverschrijdende verbindingen. Denk daarbij aan het vergemakkelijken van de digitale uitwisseling van documenten en zaken als de digitale handtekening, digitale verzending en digitaal archiveren. Allemaal zaken waarmee ook het notariaat te maken krijgt. Daarom heeft het bestuur van de CNUE vrijdag besloten de CNUE-Werkgroepen Vennootschapsrecht, IT en Vastgoed te vragen een gemeenschappelijke reactie namens het Europees notariaat voor te bereiden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is vertegenwoordigd in die werkgroepen.

Betrouwbare partner
De Europese notarissen zijn volgens de commissie al eerder een betrouwbare partner bij IT-projecten gebleken. Bijvoorbeeld bij ARERT voor de testamenten en Europese verklaringen van erfrecht, het Europees Notarieel Netwerk en de CNUE-sites.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...