Akteaantallen in februari licht gestegen

Na de forse dip in het aantal gepasseerde akten in januari, zijn er in februari weer meer akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden ruim 142.000 akten gepasseerd, afgelopen maand waren dat er bijna 2.500 meer: een stijging van 2 procent.

Vooral de vastgoedpraktijk herstelde zich iets en dan met name het aantal hypotheekakten. Dat aantal nam met ruim 6 procent toe tot iets meer dan 34.000 akten. Het aantal overdrachtsakten nam vergeleken met februari 2021 wel iets af, maar die afname was minder dan in januari.

(levens)testamenten onverminderd populair
De familiepraktijk dankt de stijging van het aantal akten volledig aan de populariteit van (levens)testamenten. Het aantal testamenten nam met 3 procent toe tot 24.500 en het aantal levenstestamenten steeg zelfs met 15 procent tot bijna 15.000 akten. Vergeleken met de vorige maand zijn die stijgingen minder spectaculair, te weten iets minder dan 2 procent meer testamenten en bijna 0,5 procent meer levenstestamenten. Het aantal akten in de ondernemingspraktijk bleef vrijwel gelijk vergeleken met februari 2021, maar steeg met 7 procent ten opzichte van de maand januari.

Verwachtingen
De cijfers voor de vastgoedpraktijk zijn positiever dan de verwachtingen van notarissen zelf. In het maandelijks onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken gaf 60 procent van de respondenten vorige maand aan dat het aantal nieuwe zaken in hun vastgoedpraktijk was afgenomen. In het onderzoek van deze maand zijn zij iets minder negatief dan vorige maand. Nu meldt 56 procent een afname. Bij een derde van de respondenten is het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk gelijk aan dat van vorige maand. In de familiepraktijk meldt 31 procent een toename van het aantal nieuwe zaken en in de ondernemingsrechtpraktijk 24 procent. In deze praktijken is bij ongeveer twee derde van de respondenten het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...