Akteaantallen in februari licht gestegen

Na de forse dip in het aantal gepasseerde akten in januari, zijn er in februari weer meer akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden ruim 142.000 akten gepasseerd, afgelopen maand waren dat er bijna 2.500 meer: een stijging van 2 procent.

Vooral de vastgoedpraktijk herstelde zich iets en dan met name het aantal hypotheekakten. Dat aantal nam met ruim 6 procent toe tot iets meer dan 34.000 akten. Het aantal overdrachtsakten nam vergeleken met februari 2021 wel iets af, maar die afname was minder dan in januari.

(levens)testamenten onverminderd populair
De familiepraktijk dankt de stijging van het aantal akten volledig aan de populariteit van (levens)testamenten. Het aantal testamenten nam met 3 procent toe tot 24.500 en het aantal levenstestamenten steeg zelfs met 15 procent tot bijna 15.000 akten. Vergeleken met de vorige maand zijn die stijgingen minder spectaculair, te weten iets minder dan 2 procent meer testamenten en bijna 0,5 procent meer levenstestamenten. Het aantal akten in de ondernemingspraktijk bleef vrijwel gelijk vergeleken met februari 2021, maar steeg met 7 procent ten opzichte van de maand januari.

Verwachtingen
De cijfers voor de vastgoedpraktijk zijn positiever dan de verwachtingen van notarissen zelf. In het maandelijks onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken gaf 60 procent van de respondenten vorige maand aan dat het aantal nieuwe zaken in hun vastgoedpraktijk was afgenomen. In het onderzoek van deze maand zijn zij iets minder negatief dan vorige maand. Nu meldt 56 procent een afname. Bij een derde van de respondenten is het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk gelijk aan dat van vorige maand. In de familiepraktijk meldt 31 procent een toename van het aantal nieuwe zaken en in de ondernemingsrechtpraktijk 24 procent. In deze praktijken is bij ongeveer twee derde van de respondenten het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...