Akteaantallen in februari licht gestegen

Na de forse dip in het aantal gepasseerde akten in januari, zijn er in februari weer meer akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden ruim 142.000 akten gepasseerd, afgelopen maand waren dat er bijna 2.500 meer: een stijging van 2 procent.

Vooral de vastgoedpraktijk herstelde zich iets en dan met name het aantal hypotheekakten. Dat aantal nam met ruim 6 procent toe tot iets meer dan 34.000 akten. Het aantal overdrachtsakten nam vergeleken met februari 2021 wel iets af, maar die afname was minder dan in januari.

(levens)testamenten onverminderd populair
De familiepraktijk dankt de stijging van het aantal akten volledig aan de populariteit van (levens)testamenten. Het aantal testamenten nam met 3 procent toe tot 24.500 en het aantal levenstestamenten steeg zelfs met 15 procent tot bijna 15.000 akten. Vergeleken met de vorige maand zijn die stijgingen minder spectaculair, te weten iets minder dan 2 procent meer testamenten en bijna 0,5 procent meer levenstestamenten. Het aantal akten in de ondernemingspraktijk bleef vrijwel gelijk vergeleken met februari 2021, maar steeg met 7 procent ten opzichte van de maand januari.

Verwachtingen
De cijfers voor de vastgoedpraktijk zijn positiever dan de verwachtingen van notarissen zelf. In het maandelijks onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken gaf 60 procent van de respondenten vorige maand aan dat het aantal nieuwe zaken in hun vastgoedpraktijk was afgenomen. In het onderzoek van deze maand zijn zij iets minder negatief dan vorige maand. Nu meldt 56 procent een afname. Bij een derde van de respondenten is het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk gelijk aan dat van vorige maand. In de familiepraktijk meldt 31 procent een toename van het aantal nieuwe zaken en in de ondernemingsrechtpraktijk 24 procent. In deze praktijken is bij ongeveer twee derde van de respondenten het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven.

Verder in het nieuws

Vertrouwen staat centraal op stakeholdersdiner

Voor het eerst in lange tijd ontving de KNB op 19 juni weer de belangrijkste relaties en ketenpartners bij het stakeholdersdiner in Amsterdam. Zowel de gastheer, fotograaf Jimmy Nelson, als KNB-voorzi...

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...