Auditoren oefenen gesprekstechnieken tijdens evaluatiebijeenkomst

Een medewerker is langdurig ziek, wat is het kantoorbeleid en wordt dat wel goed uitgevoerd? Dat was een van de casussen die (toekomstig) auditoren dinsdag 21 januari oefenden. In Amersfoort was de halfjaarlijkse evaluatiebijeenkomst van auditoren. Hét moment om ervaringen met elkaar uit te wisselen en up-to-date te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Zo’n 40 auditoren en potentieel auditoren kwamen dinsdag naar de bijeenkomst. Managementtrainer Jim van der Zanden leerde de aanwezigen de nieuwste gesprekstechnieken. Hoe ga je het gesprek aan? Hoe reageer je op bepaalde situaties? En hoe zorg je ervoor dat de notarissen die je bezoekt, zich op hun gemak bij je voelen? Met die stof gingen de auditoren meteen aan de slag. In groepjes oefenden zij de geleerde gesprekstechnieken. Een medewerker van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) speelde de bezochte notaris en maakte het hun soms moeilijk.

Consumenten en tuchtrecht
Ook werden de auditoren bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het notariaat. Op auditgebied, maar ook op andere vlakken. Zo was er een presentatie over het consumentenonderzoek. Daarin komt duidelijk naar voren dat verschillende groepen cliënten zeer uiteenlopende verwachtingen hebben van de notaris. En kwam tekstmining aan bod. Met dit project streeft de beroepsorganisatie naar eenduidigere tuchtrechtspraak en een betere voorspeelbaarheid voor de notaris.

Evalueren
Twee keer per jaar organiseert de KNB twee auditorenbijeenkomsten om de resultaten van de peer reviews te evalueren en om verder te werken aan de ontwikkeling van het stelsel. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen auditoren ook hun ervaringen uit en bespreken ze verschillende praktijkcasussen.

Bijeenkomst auditoren 21012020Oefening in gesprekstechnieken

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...