Digitalisering niet langer bedreiging, maar kans voor het notariaat

De meeste notarissen zien digitalisering als kans en niet langer als bedreiging. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van de audits. De vraag, of er door digitalisering wel een rol voor het notariaat overblijft, speelt niet meer. Wel vragen notarissen zich af hoe die rol eruit komt te zien.

Auditoren hebben in de tweede helft van 2019 70 toetsingen uitgevoerd. In totaal werden 88 kantoren bezocht. Uit de halfjaarlijkse peer review rapportage blijkt ook dat 17 keer een verbetertraject is geformuleerd. In de meeste gevallen was dit vanwege het ontbreken of niet goed op schrift hebben van het kantoorbeleid voor de Wwft.

Scholing Wwft
Het onderwerp witwassen en fraudepreventie komt in alle toetsingen aan de orde. Naast de verplichting een risicobeleid op schrift te hebben is het van belang dat medewerkers voldoende zijn toegerust om ongebruikelijke of opmerkelijke dossiers te herkennen. Auditoren hebben daarom in veel rapportages het advies opgenomen te zorgen voor (online) (bij)scholing van alle (kandidaat-)notarissen en medewerkers als het gaat om bestaande kennis van de Wwft.

Stroomlijnen
Verder is het druk in het notariaat. Er worden doorgaans goede resultaten geboekt. Ook de werkdruk is hoog. Oplossing wordt deels gezocht in uitbreiding van het personeelsbestand en in het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...