Digitalisering niet langer bedreiging, maar kans voor het notariaat

De meeste notarissen zien digitalisering als kans en niet langer als bedreiging. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van de audits. De vraag, of er door digitalisering wel een rol voor het notariaat overblijft, speelt niet meer. Wel vragen notarissen zich af hoe die rol eruit komt te zien.

Auditoren hebben in de tweede helft van 2019 70 toetsingen uitgevoerd. In totaal werden 88 kantoren bezocht. Uit de halfjaarlijkse peer review rapportage blijkt ook dat 17 keer een verbetertraject is geformuleerd. In de meeste gevallen was dit vanwege het ontbreken of niet goed op schrift hebben van het kantoorbeleid voor de Wwft.

Scholing Wwft
Het onderwerp witwassen en fraudepreventie komt in alle toetsingen aan de orde. Naast de verplichting een risicobeleid op schrift te hebben is het van belang dat medewerkers voldoende zijn toegerust om ongebruikelijke of opmerkelijke dossiers te herkennen. Auditoren hebben daarom in veel rapportages het advies opgenomen te zorgen voor (online) (bij)scholing van alle (kandidaat-)notarissen en medewerkers als het gaat om bestaande kennis van de Wwft.

Stroomlijnen
Verder is het druk in het notariaat. Er worden doorgaans goede resultaten geboekt. Ook de werkdruk is hoog. Oplossing wordt deels gezocht in uitbreiding van het personeelsbestand en in het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...