Belgische studenten maken kennis met interdisciplinaire samenwerking

Circa 60 studenten notarieel recht van de Katholieke Universiteit Leuven zijn vorige week in Rotterdam bijgepraat over de interdisciplinaire samenwerking in Nederland. Het bezoek komt voort uit de goede samenwerking tussen het Belgische en Nederlandse notariaat.

De studenten maken samen met 3 professoren een studiereis door Nederland. Daarbij deden zij Rotterdam aan, waar oud-notaris en voormalig bestuurslid Aart Barkey Wolf hen meenam in de wereld van interdisciplinaire samenwerking. In Nederland kunnen notarissen namelijk een samenwerkingsverband aangaan met beoefenaren van andere beroepen, zolang dit niet hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid beïnvloedt. Het Belgische notariaat kent deze mogelijkheid niet.

Van elkaar leren
Ook andere onderwerpen kwamen ter sprake, zoals de opleiding tot notaris, de toegang tot het recht en notariële honoraria. Zo viel er over en weer voldoende van elkaar op te steken; iets wat al langere tijd gebeurt tussen de notariaten van beide landen op zowel inhoudelijk als collegiaal niveau. Beide notariaten kennen gelijksoortige uitdagingen en kunnen leren van elkaars oplossingen.

Samenwerkingsovereenkomst
Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) delen kennis met elkaar. Bestuursleden van beide organisaties formaliseren dit op 27 november door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Daarin leggen zij vast om bijvoorbeeld praktische kennis uit te wisselen op het gebied van vastgoed, digitalisering en internationaal privaatrecht.

20231117 bijeenkomst Belgische studenten

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...