Centraal bureau controleert curatoren, bewindvoerders en mentoren

Sinds 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant. Voorheen werden controles op professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland.

Het bureau controleert of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook beoordeelt het verzoeken van nieuwe 'toetreders'. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen die de wet stelt eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd.

Taak kantonrechters
In Nederland zijn momenteel zo’n 1.800 professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren actief in 200.000 zaken. Ook notarissen kunnen optreden als curator of bewindvoerder. Het is de taak van kantonrechters toezicht te houden in die zaken. Dat blijft zo. Ook blijven de kantonrechters in alle rechtbanken verantwoordelijk voor de benoeming in individuele zaken. Notarissen zijn van enkele verplichtingen vrijgesteld omdat zij al onder toezicht van het BFT staan.

Het besluit is al in januari 2014 genomen, maar het centrale bureau is nu pas gestart.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...