Daling aantal zaken kamers voor het notariaat

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar minder zaken binnengekregen dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers.

Het aantal binnengekomen zaken nam af van 485 in 2017 naar 374 vorig jaar. Van de vier kamers kreeg Arnhem-Leeuwarden de meeste zaken binnen: 149. Een verklaring voor de afname zou de invoering per 1 januari 2018 van de inning van het griffierecht kunnen zijn: per klacht moet de klager 50 euro betalen. De voorlopige indruk is dat hierdoor met name het aantal klachten van ‘veelklagers’ is afgenomen, stelt de voorzitter van de Commissie notariaat in het jaarverslag (pdf).

Daling afgedane zaken
Ook het aantal afgedane zaken is flink gedaald: van 457 in 2017 naar 389 in 2018. Ook het aantal ontzettingen daalde, van 4 naar 2. Daarnaast legden de kamers vorig jaar, na een gegronde klacht, in totaal 51 maatregelen op: 26 waarschuwingen, 16 berispingen en 9 schorsingen.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...