Daling aantal zaken kamers voor het notariaat

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar minder zaken binnengekregen dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers.

Het aantal binnengekomen zaken nam af van 485 in 2017 naar 374 vorig jaar. Van de vier kamers kreeg Arnhem-Leeuwarden de meeste zaken binnen: 149. Een verklaring voor de afname zou de invoering per 1 januari 2018 van de inning van het griffierecht kunnen zijn: per klacht moet de klager 50 euro betalen. De voorlopige indruk is dat hierdoor met name het aantal klachten van ‘veelklagers’ is afgenomen, stelt de voorzitter van de Commissie notariaat in het jaarverslag (pdf).

Daling afgedane zaken
Ook het aantal afgedane zaken is flink gedaald: van 457 in 2017 naar 389 in 2018. Ook het aantal ontzettingen daalde, van 4 naar 2. Daarnaast legden de kamers vorig jaar, na een gegronde klacht, in totaal 51 maatregelen op: 26 waarschuwingen, 16 berispingen en 9 schorsingen.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...