Daling aantal zaken kamers voor het notariaat

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar minder zaken binnengekregen dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers.

Het aantal binnengekomen zaken nam af van 485 in 2017 naar 374 vorig jaar. Van de vier kamers kreeg Arnhem-Leeuwarden de meeste zaken binnen: 149. Een verklaring voor de afname zou de invoering per 1 januari 2018 van de inning van het griffierecht kunnen zijn: per klacht moet de klager 50 euro betalen. De voorlopige indruk is dat hierdoor met name het aantal klachten van ‘veelklagers’ is afgenomen, stelt de voorzitter van de Commissie notariaat in het jaarverslag (pdf).

Daling afgedane zaken
Ook het aantal afgedane zaken is flink gedaald: van 457 in 2017 naar 389 in 2018. Ook het aantal ontzettingen daalde, van 4 naar 2. Daarnaast legden de kamers vorig jaar, na een gegronde klacht, in totaal 51 maatregelen op: 26 waarschuwingen, 16 berispingen en 9 schorsingen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...