'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt betekenen. En om te blijven kijken naar de inhoud van het vak. Al in het begin van mijn loopbaan ging ik naar het wereldcongres van de UINL, de Union Internationale du Notariat.'

'De UINL is de internationale vereniging voor het notariaat. Er zijn 91 landen lid, in Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. De vereniging zet zich in voor wettelijke zekerheid wereldwijd. Daarvoor werk ik samen met Marc Geleijns, notaris in Roosendaal. Ik ben er trots op dat het ons lukt om steeds nieuwe notarissen te laten toetreden en dat we een hele sociale agenda hebben. Ik vind het heel interessant om de onderwerpen nauwgezet te volgen en met collega's uit allerlei landen te praten.'

Mexicaanse digitale akte
'In Nederland hebben we een sterk notariaat en zijn op veel gebieden actief. Daardoor kunnen we veel uitleggen en brengen, maar ons ook laten inspireren door wat er in andere landen gebeurt. Zo is de digitale akte in Mexico al veel verder ontwikkeld. Daar wordt niet alleen een bv digitaal opgericht, maar al veel meer aktes. Het helpt mij ook om onze verworvenheden in Nederland te zien. We zijn bijvoorbeeld een heel efficiënt georganiseerd land.'

Kwetsbare kinderen
'De UINL houdt zich ook bezig met kwetsbare kinderen, zoals jongeren zonder papieren in Afrika. Officieel bestaan ze niet met allerlei problemen tot gevolg. De kinderen komen in het gedrang en worden bijvoorbeeld gerekruteerd als kindsoldaten. We willen helpen om de zwakke structuren op gebied van persoonsregistratie kunnen te verbeteren om te kunnen achterhalen wat er met die kinderen gebeurt. Kinderen hebben ook toestemming nodig om met een van de ouders te mogen reizen. Om hen te beschermen helpen we aan standaardisering van die toestemming. Dat raakt ook aan de immigratieproblematiek.'

Overbelasting
'Ook werken we samen met het Kadaster aan een goede eigendomsregistratie van land. Boeren werken er soms al generaties lang en worden dan plotseling van hun land geweerd. Dan gaat het om grote vraagstukken van de wereld. Overbelasting van rechtbanken speelt ook wereldwijd. In sommige landen kan de notaris helpen om de rechter te ontlasten, bijvoorbeeld bij scheidingen.' 

Weinig concurrentie
'In Nederland hebben we het heel goed geregeld. Daardoor ben ik een tevredener mens geworden. We hebben bijvoorbeeld duidelijke bevoegdheden en weinig concurrentie van andere beroepsgroepen. In Nederland heb je geen advocaat nodig als je naar de notaris toe gaat. Onze kleine beroepsgroep heeft echt toegevoegde waarde, ook voor mensen die minder goed bedeeld zijn. Zo kunnen we problemen en rechtszaken helpen voorkomen.'

Maarten Meijer met wit

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...