Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van Kamerleden Raymond Knops (CDA), Ulysse Ellian (VVD), Michiel van Nispen (SP) en Songül Mutluer (PvdA). Zij riepen de minister ter verantwoording na het opstappen van de voltallige adviescommissie afgelopen november.

De CTN vroeg ontslag aan, omdat de minister een aantal besluiten heeft genomen tegen het advies van de commissie in. Daardoor is een verschil van inzicht tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de CTN ontstaan over de taakopvatting van de commissie en de wijze waarop het ministerie met de adviezen van de CTN is omgegaan.

Afwijken van advies
In totaal bracht de CTN vorig jaar 78 adviezen uit over de geschiktheid van kandidaat-notarissen voor het notarisambt, waaronder 4 negatieve adviezen. Het afgelopen jaar week minister Weerwind in 3 gevallen af van een negatief advies. De minister stelt dat hij de benoeming van deze 3 kandidaten toch heeft doorgezet, omdat zij 'voorzieningen hadden getroffen'.

Vertraging in benoemingen
Door het opstappen van de CTN heeft de benoeming van kandidaat-notarissen in tenminste 18 gevallen vertraging opgelopen. De minister kan niet garanderen dat hun verzoek tot benoeming binnen de wettelijke termijn van 5 maanden wordt afgehandeld. De oprichting van een tijdelijke CTN, waarin ook de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), Annerie Ploumen, zitting heeft, moet de opgelopen vertraging zo klein mogelijk houden. Zo komt de tijdelijke commissie nu vaker bij elkaar om achterstanden weg te werken.

Persoonlijke geschiktheid
Om problemen met benoemingen in de toekomst te voorkomen, werkt de minister met de tijdelijke commissie en de KNB aan een nadere invulling van de term 'persoonlijke geschiktheid' zoals bedoeld in artikel 8 Wet op het notarisambt. Hierover hoopt hij nog dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...